شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک انصار

وانصار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر

آخرین قیمت: 2,088 0.10
قیمت پایانی: 2,086 0.00

آخرین معامله

1399/02/17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,088 پایانی 2,086 0.00
بیشترین 2,088 کمترین 2,088
حجم - دفعات -
حد قیمت 1,982 - 2,190 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/02/17
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/02/17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود 601
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1396/12/29
سود واقعی 285
سود نقدی 170
درصد توزیع 59.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 749
6 ماهه % رتبه 751
9 ماهه % رتبه 752
1 ساله 2.69 % رتبه 756
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.86 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/02/17 2,086 0.00 - -
1399/02/16 2,086 0.00 1.148 میلیون 132
1398/12/14 2,086 0.00 - -
1398/12/13 2,086 0.00 - -
1398/12/12 2,086 0.00 - -
1398/12/11 2,086 0.00 - -
1398/12/10 2,086 0.00 - -
1398/12/7 2,086 0.00 - -
1398/12/6 2,086 0.00 - -
1398/12/5 2,086 0.00 - -
1398/12/4 2,086 0.00 - -
1398/12/3 2,086 0.00 - -
1398/11/30 2,086 0.00 - -
1398/11/29 2,086 0.00 - -
1398/11/28 2,086 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 922.00 19,376 201.597 میلیون 965.9 هزار میلیارد 1399/03/14
وپاسار 452.00 9,501 51.153 میلیون 477.036 هزار میلیارد 1399/03/14
وپست 807.00 16,947 5.016 میلیون 54.797 هزار میلیارد 1399/03/14
وبصادر 30.00 1,748 502.488 میلیون 307.571 هزار میلیارد 1399/03/14
وپارس 26.00 2,010 257.094 میلیون 317.527 هزار میلیارد 1399/03/14
وسینا 467.00 9,823 42.717 میلیون 98.23 هزار میلیارد 1399/03/14
ونوین 61.00 4,250 155.839 میلیون 129.279 هزار میلیارد 1399/03/14
وخاور 568.00 11,943 13.893 میلیون 119.06 هزار میلیارد 1399/03/13
وکار 312.00 16,810 18.983 میلیون 137.989 هزار میلیارد 1399/03/14
وتجارت 40.00 1,880 855.447 میلیون 425.907 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی