شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه اتکایی ایرانیان

اتکای | سهام - پایه فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( بیمه غیرزندگی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,250 0.00
قیمت پایانی: 10,098 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.357 میلیون پایانی 10,098 0.00
بیشترین 20.222 میلیارد کمترین 15,280
حجم 4.597 میلیون دفعات 888
حد قیمت 9,423 - 10,413 ارزش 46.57 میلیارد
حجم مبنا 3.368 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید10,200 فروش10,240 تعداد771 دستور1
دستور6 تعداد51,530 خرید10,186 فروش10,241 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید10,104 فروش10,280 تعداد10,500 دستور2
دستور2 تعداد2,362 خرید14,801 فروش15,380 تعداد80,848 دستور3
دستور3 تعداد5,469 خرید14,800 فروش15,384 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 255
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 366
سود نقدی 150
درصد توزیع 40.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.43 % رتبه 239
6 ماهه 227.35 % رتبه 344
9 ماهه 340.15 % رتبه 317
1 ساله 395.9 % رتبه 323
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.659 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.72

P/B

% 20.99

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/05 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/07/02 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 10,098 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.597 میلیون دفعات : 888
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 13,773 حجم : 7.135 میلیون ارزش بازار : 36.154 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی