شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داده پردازی فن آوا

داده فن آوا | سهام - فرابورس
گروه:

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

زیر گروه:

سایر فعالیت های رایانه ای

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی - 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 821
6 ماهه % رتبه 823
9 ماهه % رتبه 823
1 ساله % رتبه 825
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/02/17 1,000 0.00 - -
1398/12/14 1,000 0.00 - -
1398/12/13 1,000 0.00 - -
1398/12/12 1,000 0.00 - -
1398/12/11 1,000 0.00 - -
1398/12/10 1,000 0.00 - -
1398/12/07 1,000 0.00 - -
1398/12/06 1,000 0.00 - -
1398/12/05 1,000 0.00 - -
1398/12/04 1,000 0.00 - -
1398/12/03 1,000 0.00 - -
1398/11/30 1,000 0.00 - -
1398/11/29 1,000 0.00 - -
1398/11/28 1,000 0.00 - -
1398/11/27 1,000 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مرقام 2,980 56,650 3.383 میلیون 28.325 هزار میلیارد 12:29
رکیش 950.00 19,650 8.786 میلیون 51.818 هزار میلیارد 12:29
رانفور 2,360 45,030 20.919 میلیون 378.504 هزار میلیارد 12:29
رتاپ 580.00 19,550 14.587 میلیون 72.65 هزار میلیارد 12:29
مداران 2,880 54,880 238,532 37.011 هزار میلیارد 12:27
مفاخر 1,997 43,189 2.888 میلیون 7.318 هزار میلیارد 12:13
سیستم 40.00 4,999 469,575 25.365 هزار میلیارد 1399/04/14
افرا 2,055 39,051 3.331 میلیون 24.584 هزار میلیارد 12:29
آپ 1,900 36,130 10.535 میلیون 96.407 هزار میلیارد 12:29
رکیش - 19,650 18.532 میلیون 5.054 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی