شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شجم | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,930 2.77
قیمت پایانی: 10,146 0.66

آخرین معامله

1399/06/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,214 پایانی 10,146 67.00
بیشترین 10,519 کمترین 9,907
حجم 7.672 میلیون دفعات 1,509
حد قیمت 13,952 - 14,814 ارزش 77.846 میلیارد
حجم مبنا 2.6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/26
حقیقی حقوقی
454 تعداد خریدار 1
7.172 میلیون حجم خرید 500,000
653 تعداد فروشنده 1
7.072 میلیون حجم فروش 600,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 790 13,952 13,952 6.004 میلیون 294
0 - - 13,953 1,600 2
0 - - 14,000 3,560 3
4 13,146 9,920 9,980 4,547 1
1 512 9,911 10,000 162,092 5

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 223
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 203
سود نقدی 142
درصد توزیع 69.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.22 % رتبه 555
6 ماهه 26.13 % رتبه 483
9 ماهه 109.33 % رتبه 463
1 ساله 186.21 % رتبه 444
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
65.949 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/26 10,146 0.66 7.672 میلیون 1,509
1399/06/25 10,213 2.58 12.031 میلیون 1,884
1399/06/24 10,483 0.81 704,703 78
1399/06/23 10,569 0.36 186,903 64
1399/06/22 10,607 1.14 985,169 146
1399/06/19 10,729 0.48 418,135 60
1399/06/18 10,781 0.65 570,996 25
1399/06/17 10,852 0.03 20,264 15
1399/06/11 10,855 0.00 7.273 میلیون 833
1399/06/10 10,855 2.40 7.273 میلیون 833
1399/06/06 11,122 0.00 16.112 میلیون 3,244
1399/06/05 11,122 1.85 16.112 میلیون 3,244
1399/06/04 11,332 3.00 3.668 میلیون 415
1399/06/03 11,682 1.36 707,341 54
1399/06/02 11,843 0.82 711,919 69
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1399/05/25
شمواد 46.00 3,701 - 7.96 هزار میلیارد 1399/06/1
شپلی 9.00 487 31.314 میلیون 26.461 هزار میلیارد 1399/05/11
شپمچا 519.00 9,879 4,185 30 میلیارد 1399/02/16
شفارا 181.00 3,810 112,123 1.268 هزار میلیارد 1399/04/29
شپدیس - 122,310 1.887 میلیون 76.403 هزار میلیارد 1399/06/26
خراسان 563.00 11,827 353,973 173.621 هزار میلیارد 1399/04/17
جم - 48,690 6.174 میلیون 328.867 هزار میلیارد 1399/06/26
پترول - 13,700 6.493 میلیون 154.44 هزار میلیارد 1399/06/26
شوش - 28,859 4,400 7.001 هزار میلیارد 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی