شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت سپاهان

شسپا | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,967 5.00
قیمت پایانی: 21,681 3.63

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11.764 میلیون پایانی 21,681 760.00
بیشترین 255.059 میلیارد کمترین 21,499
حجم 11.764 میلیون دفعات 3,108
حد قیمت 19,875 - 21,967 ارزش 255.066 میلیارد
حجم مبنا 2.558 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
1,297 تعداد خریدار 4
10.011 میلیون حجم خرید 1.754 میلیون
1,233 تعداد فروشنده 7
7.384 میلیون حجم فروش 4.38 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
408 3.44 میلیون 21,967 22,000 3,000 1
5 5,001 21,966 22,793 4,600 2
2 1,700 21,965 22,952 1,000 1
1 5,000 20,950 21,240 29,660 2
1 555 20,921 21,250 2,364 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,082
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 9,473
سود نقدی 4,200
درصد توزیع 44.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 80.1 % رتبه 107
6 ماهه 135.68 % رتبه 74
9 ماهه 129.17 % رتبه 87
1 ساله 210.56 % رتبه 123
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
125.526 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 20,921 1.95 45.345 میلیون 8,730
1399/03/4 20,521 0.00 9.377 میلیون 1,371
1399/03/3 20,521 5.00 9.377 میلیون 1,371
1399/03/1 19,544 0.00 34.833 میلیون 8,352
1399/02/31 19,544 0.19 34.833 میلیون 8,352
1399/02/30 19,508 3.03 17.056 میلیون 5,544
1399/02/29 20,117 0.76 22.708 میلیون 7,027
1399/02/28 20,271 5.00 2.479 میلیون 572
1399/02/27 21,337 2.55 1.224 میلیون 463
1399/02/25 21,895 0.00 24.393 میلیون 6,265
1399/02/24 21,895 4.61 24.393 میلیون 6,265
1399/02/23 22,952 4.34 2.081 میلیون 807
1399/02/22 23,992 4.80 11.219 میلیون 3,207
1399/02/21 25,202 2.26 32.272 میلیون 11,053
1399/02/20 24,645 4.73 6.549 میلیون 2,250
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 538.00 11,303 105.12 میلیون 569.262 هزار میلیارد 1399/03/7
شنفت 1,808 37,974 1.652 میلیون 93.12 هزار میلیارد 1399/03/7
شبهرن 2,518 57,797 2.448 میلیون 140.694 هزار میلیارد 1399/03/7
شجی - - - 290 میلیارد 1399/02/17
ونفت 643.00 13,521 7.554 میلیون 21.587 هزار میلیارد 1399/03/7
شبندر 808.00 16,968 79.934 میلیون 475.618 هزار میلیارد 1399/03/7
شبریز 887.00 24,369 35.815 میلیون 234.75 هزار میلیارد 1399/03/7
نفت قشم - - - 302.94 میلیارد 1399/02/17
پتروشیمی سلمان - - - 160 میلیارد 1399/02/17
پتروشیمی همدان - - - 20 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی