شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

دعبید | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 54,317 5.00
قیمت پایانی: 54,582 4.54

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.087 میلیون پایانی 54,582 2,593.00
بیشترین 113.903 میلیارد کمترین 54,317
حجم 2.099 میلیون دفعات 1,878
حد قیمت 54,317 - 60,033 ارزش 114.569 میلیارد
حجم مبنا 870,443 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
817 تعداد خریدار 3
2.038 میلیون حجم خرید 59,697
735 تعداد فروشنده 1
2.097 میلیون حجم فروش 1,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 100 52,611 54,317 139,847 15
1 150 51,972 54,380 478 1
0 - - 54,879 1,620 1
1 150 51,972 56,901 20 1
0 - - 56,904 13 1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 480
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,104
سود نقدی 223
درصد توزیع 20.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.38 % رتبه 196
6 ماهه 78.86 % رتبه 162
9 ماهه 86.27 % رتبه 129
1 ساله 106.73 % رتبه 124
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
115.265 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 7.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 57,175 4.52 1.112 میلیون 1,236
1399/03/4 59,884 0.00 4.825 میلیون 3,924
1399/03/3 59,884 4.25 4.825 میلیون 3,924
1399/03/1 57,442 0.00 1.037 میلیون 663
1399/02/31 57,442 5.00 1.037 میلیون 663
1399/02/30 54,707 3.97 792,025 517
1399/02/29 52,616 4.89 1.707 میلیون 1,403
1399/02/28 50,161 4.48 2.475 میلیون 1,932
1399/02/27 48,011 4.33 1.934 میلیون 1,956
1399/02/25 50,184 0.00 1.559 میلیون 2,101
1399/02/24 50,184 2.33 1.559 میلیون 2,101
1399/02/23 51,383 4.98 1.793 میلیون 1,248
1399/02/22 54,074 4.75 1.26 میلیون 1,336
1399/02/21 56,769 1.99 1.774 میلیون 2,536
1399/02/20 55,663 4.76 1.277 میلیون 1,147
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی