شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید نیروی برق دماوند

دماوند2 | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 55,763 5.00
قیمت پایانی: 55,763 5.00

آخرین معامله

1398/12/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,763 پایانی 55,763 2,655.00
بیشترین 55,763 کمترین 55,763
حجم 16.372 میلیون دفعات 3
حد قیمت 52,905 - 58,473 ارزش 912.952 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/12/19
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 16.372 میلیون
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 16.372 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/12/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
153.906 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/12/19 55,763 85.88 16.372 میلیون 3
1397/12/26 30,000 0.00 25 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 449.00 16,400 11.869 میلیون 235.415 هزار میلیارد 12:29
بفجر 641.00 19,200 9.736 میلیون 121.947 هزار میلیارد 12:29
بکهنوج 1,572 33,023 305.221 20.082 هزار میلیارد 12:29
وهور 833.00 17,502 4.649 میلیون 70.008 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 3,981 83,615 958.164 60.872 هزار میلیارد 12:29
دماوند 1,289 63,750 23.822 میلیون 176.759 هزار میلیارد 1399/01/20
دماوند - 63,750 23.822 میلیون 29.46 هزار میلیارد 12:30
بزاگرس 540.00 11,348 15.495 میلیون 33.975 هزار میلیارد 12:29
بجهرم 20.00 4,247 277.182 میلیون 104.887 هزار میلیارد 12:29
گواهی ظرفیت - 7.066 میلیون 3,600 1.795 هزار میلیارد 1398/12/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی