شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

فلوله | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,756 5.00
قیمت پایانی: 25,628 4.48

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,900 پایانی 25,628 1,098.00
بیشترین 25,756 کمترین 24,900
حجم 2.975 میلیون دفعات 1,020
حد قیمت 23,304 - 25,756 ارزش 76.235 میلیارد
حجم مبنا 1.931 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
162 تعداد خریدار 1
2.712 میلیون حجم خرید 263,143
698 تعداد فروشنده 1
2.94 میلیون حجم فروش 35,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
372 2.445 میلیون 25,756 25,756 5,154 2
1 12,000 25,752 26,500 300 1
3 12,150 25,750 26,764 213 1
0 - - 24,532 1,156 2
0 - - 24,552 500 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 266
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 266
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.39 % رتبه 534
6 ماهه 104.8 % رتبه 226
9 ماهه 75.98 % رتبه 193
1 ساله 181.96 % رتبه 181
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.265 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 68.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 24,530 4.33 7.92 میلیون 2,789
1399/03/10 25,641 0.97 7.767 میلیون 4,398
1399/03/8 25,892 0.00 5.374 میلیون 2,145
1399/03/7 25,892 4.93 5.374 میلیون 2,145
1399/03/6 27,235 0.99 358,887 230
1399/03/1 27,506 0.00 7.395 میلیون 3,502
1399/02/31 27,506 4.72 7.395 میلیون 3,502
1399/02/30 26,267 4.35 6.836 میلیون 2,966
1399/02/29 25,173 4.70 6.439 میلیون 2,520
1399/02/28 24,042 4.34 8.262 میلیون 3,353
1399/02/27 25,133 4.26 2.792 میلیون 1,405
1399/02/25 26,250 0.00 5.798 میلیون 1,637
1399/02/24 26,250 11.51 5.798 میلیون 1,637
1399/02/21 29,663 0.00 9.295 میلیون 4,365
1399/02/20 29,663 4.75 9.295 میلیون 4,365
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 367.00 24,003 1.395 میلیون 15.929 هزار میلیارد 12:29
فخاس 789.00 28,905 908,120 267.21 هزار میلیارد 12:29
فسپا 1,767 33,584 1.001 میلیون 22.167 هزار میلیارد 12:29
فمراد 2,942 56,181 395,993 2.876 هزار میلیارد 12:29
فخوز 1,157 24,311 28.204 میلیون 459.016 هزار میلیارد 12:29
فملی 544.00 14,170 68.222 میلیون 1427.104 هزار میلیارد 12:29
فولاژ 125.00 18,200 2.43 میلیون 109.566 هزار میلیارد 12:29
فجر 1,858 39,023 5.168 میلیون 33.206 هزار میلیارد 1399/03/10
فولاد 160.00 9,207 150.022 میلیون 1920.71 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 887.00 18,629 16.077 میلیون 48.082 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی