شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نوش‌ مازندران‌

غنوش | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 119,990 5.00
قیمت پایانی: 119,990 5.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 119,990 پایانی 119,990 5,710.00
بیشترین 119,990 کمترین 119,990
حجم 614,037 دفعات 615
حد قیمت 108,570 - 119,990 ارزش 73.678 میلیارد
حجم مبنا 459,390 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار 2
514,037 حجم خرید 100,000
552 تعداد فروشنده -
614,037 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1728 2.415 میلیون 119,990 119,990 960 9
10 11,778 119,980 165,120 18,844 1
1 4,306 119,970 - - 0
1 353 114,250 - - 0
3 252 114,210 - - 0

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 374
سود نقدی 36
درصد توزیع 9.63 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 386.49 % رتبه 165
6 ماهه 887.72 % رتبه 566
9 ماهه 1424.08 % رتبه 576
1 ساله 11503.71 % رتبه 563
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.998 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 67.44

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 119,990 5.00 614,037 615
1399/05/19 114,280 5.00 992,805 502
1399/05/16 108,840 0.00 1.62 میلیون 804
1399/05/15 108,840 5.00 1.62 میلیون 804
1399/05/14 103,660 4.98 4.299 میلیون 3,497
1399/05/13 98,740 4.31 5.436 میلیون 5,242
1399/05/12 94,660 4.23 16.583 میلیون 12,170
1399/05/11 98,840 2.74 11.231 میلیون 12,819
1399/05/09 96,200 0.00 7.572 میلیون 4,727
1399/05/08 96,200 4.94 7.572 میلیون 4,727
1399/05/07 91,670 0.53 40.942 میلیون 26,183
1399/05/06 92,160 5.00 662,655 1,084
1399/05/05 97,010 5.00 630,353 1,360
1399/05/04 102,110 3.18 8.01 میلیون 11,884
1399/05/02 105,460 0.00 26.362 میلیون 23,300
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بهپاک 11.00 3,498 45,562 22.24 هزار میلیارد 1399/05/6
غشهداب 17.00 1,080 - 22.658 هزار میلیارد 1399/05/13
گزسکه - 27,988 366,177 1.377 هزار میلیارد 13:59
غنیلی 190.00 20,190 100 2.019 هزار میلیارد 12:17
غویتا 110.00 11,998 1.966 میلیون 7.285 هزار میلیارد 1398/04/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی