شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

قشیرح | سهام - فرابورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,478 4.89
قیمت پایانی: 1,477 4.95

آخرین معامله

1396/10/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,478 پایانی 1,477 77.00
بیشترین 1,480 کمترین 1,477
حجم 69.703 میلیون دفعات 1,496
حد قیمت 1,404 - 1,550 ارزش 102.958 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/10/13
حقیقی حقوقی
30 تعداد خریدار 1
8.69 میلیون حجم خرید 61.013 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 69.703 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/10/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
16 790,975 1,478 - - 0
119 5.937 میلیون 1,477 - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1,477 0.00 - -
1398/06/9 1,477 0.00 - -
1398/06/6 1,477 0.00 - -
1398/06/5 1,477 0.00 - -
1398/06/4 1,477 0.00 - -
1398/06/3 1,477 0.00 - -
1398/06/2 1,477 0.00 - -
1398/05/30 1,477 0.00 - -
1398/05/28 1,477 0.00 - -
1398/05/27 1,477 0.00 - -
1398/05/26 1,477 0.00 - -
1398/05/23 1,477 0.00 - -
1398/05/22 1,477 0.00 - -
1398/05/20 1,477 0.00 - -
1398/05/19 1,477 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 596.00 29,216 571,315 7.993 هزار میلیارد 1398/10/18
قزوین 325.00 17,802 964.304 5.936 هزار میلیارد 12:29
قشرین 2,708 89,001 42,183 610.75 میلیارد 1398/10/21
قنقش 88.00 4,400 16,326 4.101 هزار میلیارد 1398/10/25
قشکر 356.00 21,051 2.91 میلیون 4.168 هزار میلیارد 1398/10/25
قشهد 387.00 18,340 598,732 7.271 هزار میلیارد 1398/10/26
قصفها 2,421 50,859 439.985 9.918 هزار میلیارد 12:25
قمرو 975.00 29,910 464.203 6.078 هزار میلیارد 12:29
قثابت 427.00 23,408 7.162 میلیون 11.892 هزار میلیارد 12:29
قلرست 392.00 17,299 1.455 میلیون 7.027 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها