شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت بهمن لیزینگ

ولبهمن | سهام - فرابورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,032 5.00
قیمت پایانی: 9,197 3.26

آخرین معامله

11:57
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,032 پایانی 9,197 310.00
بیشترین 9,495 کمترین 9,032
حجم 4.376 میلیون دفعات 1,006
حد قیمت 9,032 - 9,982 ارزش 39.924 میلیارد
حجم مبنا 5.41 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:57
حقیقی حقوقی
441 تعداد خریدار 2
4.306 میلیون حجم خرید 65,493
323 تعداد فروشنده -
4.371 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:57
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 9,032 256,444 17
0 - - 9,105 10,120 1
0 - - 9,106 505 1
0 - - 9,330 20,247 3
0 - - 9,350 2,020 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 535
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 306
سود نقدی 240
درصد توزیع 78.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.77 % رتبه 216
6 ماهه 70.79 % رتبه 187
9 ماهه 279.26 % رتبه 209
1 ساله 393.98 % رتبه 216
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.606 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 9,507 1.93 4.715 میلیون 1,229
1399/03/10 9,694 4.88 13.024 میلیون 1,763
1399/03/8 9,243 0.00 4.524 میلیون 1,280
1399/03/7 9,243 2.48 4.524 میلیون 1,280
1399/03/6 9,478 3.22 3.162 میلیون 654
1399/03/4 9,793 0.00 6.26 میلیون 1,324
1399/03/3 9,793 4.31 6.26 میلیون 1,324
1399/03/1 10,234 0.00 5.638 میلیون 1,891
1399/02/31 10,234 1.52 5.638 میلیون 1,891
1399/02/30 10,392 0.91 10.682 میلیون 2,689
1399/02/29 10,298 1.03 6.992 میلیون 1,958
1399/02/28 10,405 4.30 3.981 میلیون 856
1399/02/27 10,873 2.67 2.607 میلیون 459
1399/02/25 11,171 0.00 8.115 میلیون 1,932
1399/02/24 11,171 1.98 8.115 میلیون 1,932
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وایران 262.00 12,200 12.613 میلیون 12.377 هزار میلیارد 1399/03/10
ولیز 1,017 21,357 5.982 میلیون 12.628 هزار میلیارد 11:56
ولغدر 349.00 8,850 2.802 میلیون 4.785 هزار میلیارد 11:57
ولساپا 145.00 6,135 57.094 میلیون 55.93 هزار میلیارد 11:57
ولصنم 292.00 9,850 8.742 میلیون 19.872 هزار میلیارد 11:57
ولپارس - - - 1.3 هزار میلیارد 1399/02/17
واسپاری آیندگان - - - 99.996 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی