شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت بهمن لیزینگ

ولبهمن | سهام - فرابورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,264 2.67
قیمت پایانی: 6,251 2.87

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,201 پایانی 6,251 185.00
بیشترین 6,390 کمترین 6,150
حجم 8.332 میلیون دفعات 1,928
حد قیمت 5,939 - 6,563 ارزش 52.081 میلیارد
حجم مبنا 8.072 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
684 تعداد خریدار 2
8.268 میلیون حجم خرید 63,210
607 تعداد فروشنده -
8.332 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 5,000 6,153 6,500 1,250 1
1 7,000 6,115 6,522 300 1
2 2,108 6,101 6,533 100 1
1 200 6,253 6,295 9,076 1
4 1,530 6,251 6,310 440 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,989
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 306
سود نقدی 240
درصد توزیع 78.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.47 % رتبه 192
6 ماهه 93.17 % رتبه 173
9 ماهه 195.28 % رتبه 207
1 ساله 289.85 % رتبه 227
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.149 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.82

P/B

% 22.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 6,282 2.39 6.348 میلیون 1,404
1399/01/10 6,436 0.34 10.915 میلیون 2,766
1399/01/9 6,414 3.87 7.861 میلیون 1,950
1399/01/6 6,175 3.97 7.506 میلیون 1,322
1399/01/5 5,939 1.49 6.484 میلیون 1,426
1398/12/29 6,029 0.00 4.167 میلیون 1,168
1398/12/28 6,029 0.35 4.167 میلیون 1,168
1398/12/27 6,008 0.37 3.203 میلیون 989
1398/12/26 6,030 0.20 2.11 میلیون 636
1398/12/25 6,018 0.07 370,468 99
1398/12/24 6,022 3.56 6.697 میلیون 1,165
1398/12/22 6,244 0.00 6.29 میلیون 1,295
1398/12/21 6,244 3.77 6.29 میلیون 1,295
1398/12/20 6,017 1.64 6.354 میلیون 1,792
1398/12/19 6,117 3.44 5.802 میلیون 1,346
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وایران 457.00 9,601 21.288 میلیون 9.6 هزار میلیارد 1399/01/11
ولیز 535.00 26,900 43.846 میلیون 16.961 هزار میلیارد 1399/01/11
ولغدر 230.00 6,361 5.268 میلیون 3.399 هزار میلیارد 1399/01/11
ولساپا 87.00 4,558 112.989 میلیون 39.993 هزار میلیارد 1399/01/11
ولصنم 253.00 5,680 28.958 میلیون 10.954 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی