شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کویر تایر

پکویر | سهام - فرابورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,977 0.00
قیمت پایانی: 11,956 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,701 پایانی 11,956 0.00
بیشترین 11,977 کمترین 11,699
حجم 3.066 میلیون دفعات 431
حد قیمت 10,837 - 11,977 ارزش 36.66 میلیارد
حجم مبنا 280 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
96 تعداد خریدار 1
3.066 میلیون حجم خرید 497
204 تعداد فروشنده 2
866.176 حجم فروش 2.2 میلیون
2.2 میلیون تغییر مالکیت 2.2 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
135 2.958 میلیون 11,977 12,040 400 1
1 202 11,976 12,250 600 1
1 150 11,975 12,300 1,560 2
1 26 11,970 12,441 200 1
3 800 11,899 12,550 2,360 2

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - 209
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 345
سود نقدی 250
درصد توزیع 72.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 51.78 % رتبه 201
6 ماهه 65.97 % رتبه 194
9 ماهه 103.57 % رتبه 205
1 ساله 134.72 % رتبه 215
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.369 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20.31

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 11,407 0.00 2.909 میلیون 1,043
1398/10/26 11,407 0.52 2.909 میلیون 1,043
1398/10/25 11,467 4.07 7.829 میلیون 1,901
1398/10/24 11,954 0.49 4.142 میلیون 1,329
1398/10/23 11,896 50.66 2.67 میلیون 970
1398/09/21 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/20 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/19 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/18 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/14 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/13 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/12 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/11 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/10 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
1398/09/9 7,896 0.00 4.163 میلیون 1,217
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پکویر 570.00 11,977 3.066 میلیون 8.369 هزار میلیارد 1398/10/28
پسهند 601.00 12,634 334.514 4.422 هزار میلیارد 12:20
پکرمان 429.00 9,017 2.486 میلیون 22.736 هزار میلیارد 12:28
پدرخش 928.00 36,550 671.282 1.892 هزار میلیارد 12:29
پتایر 841.00 22,700 1.692 میلیون 6.519 هزار میلیارد 12:29
پلاسک 126.00 4,400 5.118 میلیون 4.071 هزار میلیارد 12:38
پاسا 2,684 9,008 28 5.392 هزار میلیارد 1398/10/21
پلوله 73.00 7,413 160.361 1.668 هزار میلیارد 12:22
پشاهن 372.00 7,815 1,040 471.189 میلیارد 1398/10/23
پلاست 777.00 26,950 470.995 1.545 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها