شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

وبانک | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,654 1.47
قیمت پایانی: 14,927 3.24

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16.934 میلیون پایانی 14,927 500.00
بیشترین 252.775 میلیارد کمترین 14,656
حجم 16.937 میلیون دفعات 3,046
حد قیمت 14,656 - 16,198 ارزش 252.815 میلیارد
حجم مبنا 5.926 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
1,081 تعداد خریدار 9
15.16 میلیون حجم خرید 1.774 میلیون
1,297 تعداد فروشنده 4
14.986 میلیون حجم فروش 1.948 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 63,160 15,654 15,700 920 1
3 49,015 15,600 15,705 500 1
1 3,000 15,556 15,710 7,050 1
1 1,000 14,838 15,400 4,191 5
1 1,000 14,500 15,402 3,522 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 185
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,113
سود نقدی 685
درصد توزیع 61.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 145.33 % رتبه 71
6 ماهه 278.24 % رتبه 97
9 ماهه 363.77 % رتبه 90
1 ساله 355.6 % رتبه 85
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
250.689 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 17.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 15,427 4.80 9.357 میلیون 1,794
1399/03/4 16,204 0.00 16.903 میلیون 2,433
1399/03/3 16,204 3.98 16.903 میلیون 2,433
1399/03/1 16,875 0.00 46.956 میلیون 5,333
1399/02/31 16,875 4.69 46.956 میلیون 5,333
1399/02/30 16,119 2.73 44.285 میلیون 5,792
1399/02/29 15,690 0.73 62.388 میلیون 9,505
1399/02/28 15,806 4.64 5.34 میلیون 675
1399/02/27 16,575 4.65 6.21 میلیون 1,014
1399/02/25 17,384 0.00 68.406 میلیون 7,585
1399/02/24 17,384 4.69 68.406 میلیون 7,585
1399/02/23 18,240 2.26 2.612 میلیون 688
1399/02/22 18,661 0.73 57.829 میلیون 10,960
1399/02/21 18,526 4.90 73.783 میلیون 6,206
1399/02/20 17,661 2.22 187.935 میلیون 18,072
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وغدیر 411.00 8,642 59.456 میلیون 606.96 هزار میلیارد 1399/03/7
وصندوق 526.00 11,693 15.213 میلیون 307.071 هزار میلیارد 1399/03/7
وامید 1,015 21,328 6.489 میلیون 639.84 هزار میلیارد 1399/02/25
سینا - - - 1.5 هزار میلیارد 1399/02/17
شستا 721.00 13,709 27.928 میلیون 1096.72 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی