شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌ کارآفرین‌

وکار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,850 4.97
قیمت پایانی: 15,740 4.24

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22.581 میلیون پایانی 15,740 640.00
بیشترین 355.37 میلیارد کمترین 15,450
حجم 22.581 میلیون دفعات 2,467
حد قیمت 14,350 - 15,850 ارزش 355.37 میلیارد
حجم مبنا 3.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,045 تعداد خریدار 4
11.223 میلیون حجم خرید 11.358 میلیون
555 تعداد فروشنده 4
10.576 میلیون حجم فروش 12.004 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
41 1.275 میلیون 15,850 15,850 20,557 2
3 7,174 15,840 16,230 219 1
2 25,550 15,800 16,400 400 1
3 2,750 15,500 15,740 58,000 2
1 350 15,250 15,750 30,400 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 358
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 146
سود نقدی 15
درصد توزیع 10.27 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 144.09 % رتبه 247
6 ماهه 403.69 % رتبه 282
9 ماهه 364.09 % رتبه 321
1 ساله 460.65 % رتبه 327
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
128.35 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 28.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/24 15,100 3.82 21.148 میلیون 2,674
1399/04/23 15,700 4.62 8.588 میلیون 1,447
1399/04/22 16,460 3.85 7.724 میلیون 2,072
1399/04/21 15,850 4.52 4.797 میلیون 1,101
1399/04/19 16,600 0.00 5.003 میلیون 1,128
1399/04/18 16,600 4.76 5.003 میلیون 1,128
1399/04/17 17,430 3.60 11.08 میلیون 2,073
1399/04/16 18,080 4.69 12.768 میلیون 1,959
1399/04/15 17,270 0.94 11.264 میلیون 1,902
1399/04/14 17,110 4.57 8.72 میلیون 1,454
1399/04/12 17,930 0.00 12.799 میلیون 2,208
1399/04/11 17,930 1.86 12.799 میلیون 2,208
1399/04/10 18,270 4.88 9.746 میلیون 1,857
1399/04/09 17,420 2.95 8.354 میلیون 1,426
1399/04/08 17,950 0.77 9.299 میلیون 1,810
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 10.00 26,550 175.261 میلیون 1349.5 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 220.00 14,190 172.24 میلیون 713.664 هزار میلیارد 12:29
وپست 980.00 18,740 14.8 میلیون 60.854 هزار میلیارد 1399/04/24
وبصادر 170.00 4,420 1.66 میلیارد 778.572 هزار میلیارد 12:30
وپارس 230.00 4,930 448.746 میلیون 814.531 هزار میلیارد 12:29
وسینا 670.00 14,430 135.502 میلیون 144.3 هزار میلیارد 12:29
ونوین 310.00 6,020 15.608 میلیون 183.163 هزار میلیارد 12:29
وخاور 830.00 15,860 47.113 میلیون 161.8 هزار میلیارد 1399/04/23
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 150.00 4,080 1.723 میلیارد 920.336 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی