شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری اعتبار ایران

خعتبار | سهام - بورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,344 4.99
قیمت پایانی: 5,321 4.54

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,344 پایانی 5,321 231.00
بیشترین 5,344 کمترین 5,151
حجم 10.564 میلیون دفعات 1,184
حد قیمت 4,836 - 5,344 ارزش 56.229 میلیارد
حجم مبنا 10.661 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
327 تعداد خریدار 1
9.564 میلیون حجم خرید 1,000,000
492 تعداد فروشنده -
10.564 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
276 1.999 میلیون 5,344 5,344 7,500 1
1 1,000 5,343 - - 0
1 853 5,340 - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.257 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 5,295 4.03 9.467 میلیون 1,053
1399/01/10 5,090 3.98 20.621 میلیون 2,844
1399/01/9 4,895 5.43 12.014 میلیون 1,719
1399/01/6 4,643 3.34 8.855 میلیون 1,436
1399/01/5 4,493 3.00 12.173 میلیون 1,638
1398/12/28 4,362 1.58 18.801 میلیون 2,277
1398/12/27 4,294 2.28 5.554 میلیون 756
1398/12/26 4,394 1.28 16.484 میلیون 2,277
1398/12/25 4,451 2.22 4.787 میلیون 429
1398/12/24 4,552 1.66 4.687 میلیون 619
1398/12/21 4,629 0.79 15.2 میلیون 2,322
1398/12/20 4,666 4.41 13.506 میلیون 1,476
1398/12/19 4,881 2.01 4.246 میلیون 562
1398/12/17 4,981 0.26 22.257 میلیون 2,898
1398/12/14 4,968 0.00 22.573 میلیون 1,826
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 187.00 3,935 70.965 میلیون 21.279 هزار میلیارد 1399/01/11
خپویش 4,015 84,330 110,865 8.1 هزار میلیارد 1399/01/11
ورنا 24.00 3,420 36.505 میلیون 26.73 هزار میلیارد 1399/01/11
خمحور 173.00 15,199 1.378 میلیون 6.375 هزار میلیارد 1399/01/11
خاهن 209.00 8,140 8.578 میلیون 22.054 هزار میلیارد 1399/01/11
خریخت 105.00 3,719 42.729 میلیون 5.754 هزار میلیارد 1399/01/11
خلنت 802.00 73,900 134,747 6.416 هزار میلیارد 1399/01/11
خمهر 144.00 5,178 35.171 میلیون 9.527 هزار میلیارد 1399/01/11
خنصیر 665.00 17,060 6.01 میلیون 3.508 هزار میلیارد 1399/01/11
خکمک 306.00 13,510 3.17 میلیون 4.27 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی