شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سازه‌ پویش‌

خپویش | سهام - بورس
خودرو و ساخت قطعات ( قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 141,620 5.00
قیمت پایانی: 149,060 0.01

آخرین معامله

1399/06/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 141,620 پایانی 149,060 10.00
بیشترین 141,620 کمترین 141,620
حجم 362 دفعات 1
حد قیمت 141,620 - 156,520 ارزش 51.266 میلیون
حجم مبنا 327,482 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/5
حقیقی حقوقی
115 تعداد خریدار -
- حجم خرید -
19 تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد478 خرید141,620 فروش141,620 تعداد249,017 دستور320
دستور0 تعداد- خرید- فروش143,380 تعداد4,390 دستور6
دستور0 تعداد- خرید- فروش144,090 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش144,090 تعداد1,166 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش144,490 تعداد182 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 165
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 4,217
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 35.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.22 % رتبه 492
6 ماهه 99.8 % رتبه 528
9 ماهه 191.99 % رتبه 523
1 ساله 249.77 % رتبه 502
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.907 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.43

P/B

% 11.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 148,950 درصد تغییر : 0.08 حجم : 362 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 149,070 درصد تغییر : 1.23 حجم : 80,477 دفعات : 190
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 150,920 درصد تغییر : 0.28 حجم : 18,107 دفعات : 48
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 151,340 درصد تغییر : 0.22 حجم : 14,231 دفعات : 54
تاریخ : 1399/06/01 پایانی : 151,670 درصد تغییر : 0.66 حجم : 43,438 دفعات : 88
تاریخ : 1399/05/29 پایانی : 152,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36 دفعات : 7
تاریخ : 1399/05/23 پایانی : 152,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.227 میلیون دفعات : 1,468
تاریخ : 1399/05/22 پایانی : 152,680 درصد تغییر : 4.98 حجم : 1.227 میلیون دفعات : 1,468
تاریخ : 1399/05/21 پایانی : 145,440 درصد تغییر : 5.00 حجم : 543,566 دفعات : 852
تاریخ : 1399/05/20 پایانی : 138,520 درصد تغییر : 0.14 حجم : 9,791 دفعات : 43
تاریخ : 1399/05/19 پایانی : 138,330 درصد تغییر : 0.34 حجم : 24,589 دفعات : 53
تاریخ : 1399/05/16 پایانی : 137,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 39,051 دفعات : 111
تاریخ : 1399/05/15 پایانی : 137,860 درصد تغییر : 0.53 حجم : 39,051 دفعات : 111
تاریخ : 1399/05/14 پایانی : 137,130 درصد تغییر : 0.13 حجم : 9,857 دفعات : 36
تاریخ : 1399/05/13 پایانی : 136,950 درصد تغییر : 0.11 حجم : 7,883 دفعات : 31
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خکاوه آخرین : 11.00 824 حجم : 64.83 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/04/31
نماد : خاور آخرین : 11.00 503 حجم : 24.793 میلیون ارزش بازار : 42.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/4
نماد : خفناور آخرین : 85.00 2,035 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 2.511 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : خکاشا آخرین : - 1,050 حجم : 10 ارزش بازار : 2.625 هزار میلیارد تاریخ : 1395/11/27
نماد : خدیزل آخرین : - 37,339 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 37.079 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : کرمان خودرو آخرین : - 1,000 حجم : 730.968 میلیون ارزش بازار : 5 هزار میلیارد تاریخ : 1396/08/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی