شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه توسعه هنر ایران

وهنر | سهام - فرابورس
گروه:

فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 6,500 550.00
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1398/10/30

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000 پایانی 6,500 5,500.00
بیشترین 1,000 کمترین 1,000
حجم 113.227 میلیون دفعات 2,280
حد قیمت 950 - 1,050 ارزش 113.227 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

عرضه و تقاضا 1398/10/30

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

معاملات حقیقی و حقوقی 1398/10/30

حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 5
10.33 میلیون حجم خرید 102.897 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 113.227 میلیون
- تغییر مالکیت -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه % رتبه
۶ ماهه % رتبه
۹ ماهه % رتبه
۱ ساله % رتبه
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.525 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
وهنر 171.00 5,553 5.596 میلیون 31.1 میلیارد 5.522 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

اخبار

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۶:۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۶:۱۸:۴۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فرهنگی و هنری پویا نوین ماندگار) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۶:۰۷:۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۶:۰۷:۵۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت باغچه ذهن پارسی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۵:۴۲:۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۵:۴۲:۰۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت هورخش آسمان پارسی) ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۴:۴۸:۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۴:۴۸:۴۲
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۴۱:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۴۱:۲۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۰:۲۸:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۰:۲۸:۱۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۰۹:۲۴:۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۰۹:۲۴:۰۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۰۸:۱۵:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۰۸:۱۵:۴۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد ساخت سریال خانگی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۰۷:۵۱:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۰۷:۵۱:۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۵:۱۳:۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۵:۱۳:۰۱
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۲:۵۵:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۲:۵۵:۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۷:۱۲:۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۷:۱۲:۳۵
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ - ۱۳:۲۴:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ - ۱۳:۲۴:۲۰
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۵:۱۶:۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۵:۱۶:۱۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۶:۲۵:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۶:۲۵:۱۵
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۳:۲۳:۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۳:۲۳:۵۶
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۳:۰۵:۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۳:۰۵:۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ - ۱۳:۱۸:۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ - ۱۳:۱۸:۵۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳:۴۴:۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳:۴۴:۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳:۴۳:۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳:۴۳:۰۵
وضعیت نماد
ممنوع
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0

داده ها

آخرین معامله 1,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,500 5,500.00 550.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,000
بازه روز 1,000 1,000
قیمت مجاز 1,050 950
بازه هفته - -
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,280
حجم معاملات 113.227 میلیون
ارزش معاملات 113.227 میلیارد
ارزش بازار 5.525 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.33 میلیون -
حقوقی 102.897 میلیون 113.227 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 25 1
حقیقی 20 -
حقوقی 5 1
تغییر حقوقی به حقیقی 67.144 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/10/30)