شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس و خوزستان

سفارس4 | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 1,343 10.59
قیمت پایانی: 1,343 10.59

آخرین معامله

1396/05/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,343 پایانی 1,343 159.00
بیشترین 1,343 کمترین 1,343
حجم 700 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 940.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/05/30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 700 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 700 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/05/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.554 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/05/30 1,343 0.00 700 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 3,126 65,664 833,669 8.208 هزار میلیارد 12:26
سفانو 1,360 28,565 2.627 میلیون 14.271 هزار میلیارد 12:29
ساراب 499.00 10,493 1.678 میلیون 9.136 هزار میلیارد 12:30
سشمال 424.00 8,922 7.098 میلیون 11.321 هزار میلیارد 12:29
سصفها 1,874 74,874 1.703 میلیون 14.974 هزار میلیارد 12:29
سرود 593.00 12,470 2.819 میلیون 9.897 هزار میلیارد 12:29
سصوفی 416.00 8,743 1.906 میلیون 9.298 هزار میلیارد 12:28
سنیر 2,557 53,706 284,774 5.184 هزار میلیارد 12:27
سیلام 444.00 9,332 935,203 10.751 هزار میلیارد 12:29
سکرما 173.00 14,000 4.157 میلیون 13.911 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی