شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی سبحان انکولوژی

دسانکو | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,050 1.81
قیمت پایانی: 11,872 3.26

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,296 پایانی 11,872 400.00
بیشترین 12,296 کمترین 11,659
حجم 4.682 میلیون دفعات 2,155
حد قیمت 11,279 - 12,465 ارزش 55.587 میلیارد
حجم مبنا 4.364 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
1,023 تعداد خریدار 1
4.452 میلیون حجم خرید 230,000
593 تعداد فروشنده 1
4.582 میلیون حجم فروش 100,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,736 11,712 12,505 310 1
1 2,250 11,659 12,885 3,477 4
1 100 11,500 - - 0
3 2,830 12,001 12,100 2,083 2
2 6,000 12,000 12,101 17 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 969
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 131
سود نقدی 120
درصد توزیع 91.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.01 % رتبه 424
6 ماهه 20.85 % رتبه 369
9 ماهه 220.52 % رتبه 344
1 ساله 521.99 % رتبه 354
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.566 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.09

P/B

% 16.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 11,900 3.03 3.643 میلیون 1,548
1399/01/10 12,272 3.04 7.346 میلیون 2,961
1399/01/9 11,910 5.29 3.446 میلیون 1,085
1399/01/6 11,312 2.84 2.293 میلیون 664
1399/01/5 11,000 2.84 2.894 میلیون 1,077
1398/12/29 10,696 0.00 4.469 میلیون 2,258
1398/12/28 10,696 1.93 4.469 میلیون 2,258
1398/12/27 10,906 3.35 1.495 میلیون 663
1398/12/26 11,284 1.45 2.877 میلیون 1,164
1398/12/25 11,450 0.25 216,950 40
1398/12/24 11,479 1.49 1.38 میلیون 622
1398/12/22 11,653 0.00 4.403 میلیون 1,471
1398/12/21 11,653 4.23 4.403 میلیون 1,471
1398/12/20 12,167 4.25 551,345 263
1398/12/19 12,707 1.49 658,882 183
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,471 80,000 288,678 36.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دسبحان 1,085 22,790 4.392 میلیون 22.784 هزار میلیارد 1399/01/11
وپخش 4,176 91,949 273,480 74.616 هزار میلیارد 1399/01/11
دزهراوی 896.00 21,080 27.72 میلیون 52.554 هزار میلیارد 1399/01/11
دسینا 495.00 26,450 1.905 میلیون 20.837 هزار میلیارد 1399/01/11
داسوه 1,147 24,106 2.801 میلیون 17.829 هزار میلیارد 1399/01/11
دفرا 73.00 20,450 731,546 14.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دکیمی 229.00 21,076 1.138 میلیون 12.057 هزار میلیارد 1399/01/11
درازک 1,919 42,900 798,699 25.919 هزار میلیارد 1399/01/11
دکوثر 909.00 19,102 3.102 میلیون 10.271 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی