شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک خاورمیانه

وخاور | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,894 4.99
قیمت پایانی: 10,742 3.53

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,100 پایانی 10,742 366.00
بیشترین 10,894 کمترین 10,100
حجم 7.685 میلیون دفعات 1,085
حد قیمت 9,858 - 10,894 ارزش 82.552 میلیارد
حجم مبنا 4.485 میلیون حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
303 تعداد خریدار 2
6.115 میلیون حجم خرید 1.57 میلیون
395 تعداد فروشنده 3
3.385 میلیون حجم فروش 4.3 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
155 2.53 میلیون 10,894 11,288 14,090 3
1 1,000 10,892 11,704 100 1
1 4,500 10,851 11,705 900 2
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
107.42 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 10,376 3.49 9.503 میلیون 1,693
1399/03/3 10,751 3.56 11.798 میلیون 1,793
1399/02/31 11,148 4.13 12.687 میلیون 2,193
1399/02/30 11,628 0.21 11.743 میلیون 2,086
1399/02/29 11,652 3.58 10.004 میلیون 2,044
1399/02/28 11,249 4.58 21.737 میلیون 2,605
1399/02/27 11,789 4.48 6.288 میلیون 1,044
1399/02/24 12,342 2.73 25.028 میلیون 3,979
1399/02/23 12,688 4.90 53.828 میلیون 4,014
1399/02/22 13,342 2.96 69.132 میلیون 9,151
1399/02/21 12,959 4.72 58.783 میلیون 5,106
1399/02/20 12,375 5.00 40.07 میلیون 2,422
1399/02/17 11,786 1.09 23.85 میلیون 3,929
1399/02/16 11,659 8.40 24.729 میلیون 3,156
1399/02/13 12,728 4.23 6.363 میلیون 858
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 820.00 17,231 131.758 میلیون 855 هزار میلیارد 1399/03/7
وپاسار 418.00 8,795 53.183 میلیون 436.817 هزار میلیارد 1399/03/7
وپست 634.00 14,300 4.788 میلیون 45.579 هزار میلیارد 1399/03/7
وبصادر 82.00 1,741 916.884 میلیون 299.68 هزار میلیارد 1399/03/7
وپارس 71.00 1,921 230.499 میلیون 294.545 هزار میلیارد 1399/03/7
وسینا 423.00 8,891 16.651 میلیون 86.18 هزار میلیارد 1399/03/7
ونوین 62.00 4,580 190.902 میلیون 136.338 هزار میلیارد 1399/03/7
وکار 753.00 15,824 6.058 میلیون 133.374 هزار میلیارد 1399/03/7
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 86.00 1,824 781.844 میلیون 399.26 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی