شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد خراسان

فخاس | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,770 4.99
قیمت پایانی: 35,770 4.99

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,770 پایانی 35,770 1,700.00
بیشترین 35,770 کمترین 35,770
حجم 3.375 میلیون دفعات 235
حد قیمت 32,370 - 35,770 ارزش 120.713 میلیارد
حجم مبنا 2.981 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
62 تعداد خریدار 1
3.1 میلیون حجم خرید 274,667
128 تعداد فروشنده 2
174,703 حجم فروش 3.2 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1041 11.87 میلیون 35,770 35,770 102,150 3
1 175 35,720 48,000 146 1
4 11,706 35,700 - - 0
2 500 35,150 - - 0
2 1,190 35,100 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,118
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 846
سود نقدی 200
درصد توزیع 23.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.68 % رتبه 206
6 ماهه 178.14 % رتبه 216
9 ماهه 173.66 % رتبه 197
1 ساله 264.4 % رتبه 199
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
405.433 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 1.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 35,770 4.99 3.375 میلیون 235
1399/04/21 34,070 1.55 4.328 میلیون 1,003
1399/04/19 33,550 0.00 1.622 میلیون 598
1399/04/18 33,550 21.06 1.622 میلیون 598
1399/04/11 42,500 0.00 9.376 میلیون 679
1399/04/10 42,500 4.99 9.376 میلیون 679
1399/04/09 40,480 4.25 2.334 میلیون 654
1399/04/08 38,830 4.97 11.52 میلیون 1,536
1399/04/07 36,990 1.73 958,977 404
1399/04/04 36,360 1.23 3.172 میلیون 2,065
1399/04/03 35,920 4.85 3.012 میلیون 1,436
1399/04/02 34,260 3.79 3.358 میلیون 1,888
1399/04/01 33,010 1.20 2.978 میلیون 1,981
1399/03/31 33,410 1.09 2.836 میلیون 2,295
1399/03/27 33,050 1.78 4.088 میلیون 2,641
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,380 26,260 16.754 میلیون 18.025 هزار میلیارد 12:29
فسپا 1,530 58,000 7.839 میلیون 38.5 هزار میلیارد 12:29
فمراد 4,500 94,690 994,429 4.636 هزار میلیارد 12:29
فخوز 210.00 37,300 44.193 میلیون 742.899 هزار میلیارد 12:30
فملی 1,610 33,830 260.056 میلیون 3429.348 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 1,710 35,910 13.041 میلیون 215.46 هزار میلیارد 12:29
فجر 550.00 52,700 6.346 میلیون 47.31 هزار میلیارد 12:29
فولاد 1,000 21,150 527.31 میلیون 4420.35 هزار میلیارد 12:30
وتوکا 1,470 30,100 17.472 میلیون 82.888 هزار میلیارد 13:53
فلوله 1,370 34,450 10.996 میلیون 18.315 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی