شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌اقتصادنوین‌

ونوین | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,580 1.34
قیمت پایانی: 4,481 3.47

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 190.843 میلیون پایانی 4,481 161.00
بیشترین 855.241 میلیارد کمترین 4,410
حجم 190.902 میلیون دفعات 11,919
حد قیمت 4,410 - 4,874 ارزش 855.512 میلیارد
حجم مبنا 12.17 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
3,694 تعداد خریدار 13
150.946 میلیون حجم خرید 39.925 میلیون
3,761 تعداد فروشنده 15
144.98 میلیون حجم فروش 45.891 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
14 569,920 4,550 4,560 131,211 5
1 2,000 4,549 4,561 21,000 3
2 101,473 4,548 4,579 1,000 1
4 4,025 4,036 4,381 4,084 3
1 2,700 4,000 4,382 8,262 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -1,543
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -149
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 185.33 % رتبه 41
6 ماهه 288.4 % رتبه 21
9 ماهه 137.8 % رتبه 15
1 ساله 143.22 % رتبه 20
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
141.236 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 31.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 4,642 0.74 140.978 میلیون 8,572
1399/03/4 4,608 0.00 26.945 میلیون 1,388
1399/03/3 4,608 4.99 26.945 میلیون 1,388
1399/03/1 4,389 0.00 12.262 میلیون 1,211
1399/02/31 4,389 4.70 12.262 میلیون 1,211
1399/02/30 4,192 4.75 12.371 میلیون 789
1399/02/29 4,002 4.11 10.721 میلیون 862
1399/02/28 3,844 58.88 82.866 میلیون 3,655
1399/02/21 9,347 0.00 274.651 میلیون 19,977
1399/02/20 9,347 4.93 274.652 میلیون 19,978
1399/02/18 8,908 0.00 235.696 میلیون 23,035
1399/02/17 8,908 2.08 235.696 میلیون 23,035
1399/02/16 9,097 5.91 266.555 میلیون 17,487
1399/02/15 9,668 0.00 3.618 میلیون 343
1399/02/14 9,668 3.22 3.618 میلیون 343
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 820.00 17,231 131.758 میلیون 855 هزار میلیارد 1399/03/7
وپاسار 418.00 8,795 53.183 میلیون 436.817 هزار میلیارد 1399/03/7
وپست 634.00 14,300 4.788 میلیون 45.579 هزار میلیارد 1399/03/7
وبصادر 82.00 1,741 916.884 میلیون 299.68 هزار میلیارد 1399/03/7
وپارس 71.00 1,921 230.499 میلیون 294.545 هزار میلیارد 1399/03/7
وسینا 423.00 8,891 16.651 میلیون 86.18 هزار میلیارد 1399/03/7
وخاور 518.00 10,894 7.685 میلیون 107.42 هزار میلیارد 1399/03/7
وکار 753.00 15,824 6.058 میلیون 133.374 هزار میلیارد 1399/03/7
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 86.00 1,824 781.844 میلیون 399.26 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی