شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌اقتصادنوین‌

ونوین | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,100 3.73
قیمت پایانی: 4,189 1.64

آخرین معامله

13:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,150 پایانی 4,189 70.00
بیشترین 4,450 کمترین 4,047
حجم 134.672 میلیون دفعات 11,288
حد قیمت 4,047 - 4,471 ارزش 564.16 میلیارد
حجم مبنا 12.17 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

13:20
حقیقی حقوقی
3,023 تعداد خریدار 10
102.931 میلیون حجم خرید 31.741 میلیون
3,884 تعداد فروشنده 12
112.276 میلیون حجم فروش 22.396 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

13:20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
21 120,422 4,110 4,110 155,847 15
1 1,550 4,101 4,111 1,135 1
14 179,660 4,100 4,119 1,700 1
3 3,925 4,036 4,255 46,986 2
0 - - 4,257 100,000 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -1,543
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -149
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 160.21 % رتبه 41
6 ماهه 239.78 % رتبه 22
9 ماهه 152.66 % رتبه 15
1 ساله 146.41 % رتبه 20
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
129.583 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 31.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 4,259 4.81 94.61 میلیون 6,238
1399/03/10 4,474 0.05 150.452 میلیون 17,940
1399/03/8 4,472 0.00 248.233 میلیون 15,882
1399/03/7 4,472 3.66 248.233 میلیون 15,882
1399/03/6 4,642 0.74 140.978 میلیون 8,572
1399/03/4 4,608 0.00 26.945 میلیون 1,388
1399/03/3 4,608 4.99 26.945 میلیون 1,388
1399/03/1 4,389 0.00 12.262 میلیون 1,211
1399/02/31 4,389 4.70 12.262 میلیون 1,211
1399/02/30 4,192 4.75 12.371 میلیون 789
1399/02/29 4,002 4.11 10.721 میلیون 862
1399/02/28 3,844 58.88 82.866 میلیون 3,655
1399/02/21 9,347 0.00 274.651 میلیون 19,977
1399/02/20 9,347 4.93 274.652 میلیون 19,978
1399/02/18 8,908 0.00 235.696 میلیون 23,035
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 250.00 18,398 85.259 میلیون 922.7 هزار میلیارد 13:20
وپاسار 170.00 9,060 46.443 میلیون 456.07 هزار میلیارد 13:21
وپست 112.00 15,496 10.633 میلیون 52.188 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 25.00 1,703 440.051 میلیون 301.258 هزار میلیارد 12:29
وپارس 33.00 1,970 185.242 میلیون 310.179 هزار میلیارد 12:30
وسینا 188.00 8,790 23.948 میلیون 93.56 هزار میلیارد 12:29
وخاور 198.00 11,550 22.34 میلیون 113.75 هزار میلیارد 12:29
وکار 792.00 16,648 19.116 میلیون 140.233 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 12.00 1,803 853.967 میلیون 412.024 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی