شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

وتوکا | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

استخراج سایر فلزات اساسی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,660 0.46
قیمت پایانی: 18,476 4.14

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,275 پایانی 18,476 734.00
بیشترین 18,275 کمترین 16,666
حجم 14.332 میلیون دفعات 2,516
حد قیمت 16,855 - 18,629 ارزش 264.797 میلیارد
حجم مبنا 3.009 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
880 تعداد خریدار 5
10.961 میلیون حجم خرید 3.353 میلیون
985 تعداد فروشنده 4
10.003 میلیون حجم فروش 4.311 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
296 6.207 میلیون 18,629 18,872 998 2
5 4,558 18,628 24,000 395 1
1 200 18,625 28,000 395 1
2 18,820 17,559 17,667 29,665 1
1 17,005 17,558 17,669 15,550 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 704
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 201
سود نقدی 120
درصد توزیع 59.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 105.44 % رتبه 164
6 ماهه 227.35 % رتبه 132
9 ماهه 222.2 % رتبه 120
1 ساله 540.3 % رتبه 112
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
46.129 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 42.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 17,742 1.94 14.923 میلیون 3,449
1399/03/10 17,405 4.74 8.322 میلیون 1,210
1399/03/8 16,618 0.00 13.849 میلیون 3,070
1399/03/7 16,618 1.42 13.849 میلیون 3,070
1399/03/6 16,857 1.41 10.604 میلیون 2,580
1399/03/4 17,098 0.00 25.849 میلیون 3,642
1399/03/3 17,098 4.88 25.849 میلیون 3,642
1399/03/1 16,302 0.00 36.427 میلیون 3,679
1399/02/31 16,302 4.84 36.427 میلیون 3,679
1399/02/30 15,549 5.00 3.442 میلیون 368
1399/02/29 14,809 4.57 3.137 میلیون 329
1399/02/28 14,162 3.23 13.664 میلیون 2,653
1399/02/27 13,719 5.80 14.203 میلیون 2,840
1399/02/25 14,564 0.00 41.022 میلیون 4,746
1399/02/24 14,564 4.06 41.022 میلیون 4,746
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 393.00 23,977 1.162 میلیون 15.973 هزار میلیارد 12:29
فخاس 642.00 29,052 766,027 267.597 هزار میلیارد 12:29
فسپا 171.00 35,180 945,884 22.212 هزار میلیارد 12:29
فمراد 2,135 56,988 327,730 2.888 هزار میلیارد 12:29
فخوز 135.00 23,289 27.895 میلیون 458.978 هزار میلیارد 12:29
فملی 27.00 13,599 61.01 میلیون 1426.09 هزار میلیارد 12:30
فولاژ 125.00 18,200 2.117 میلیون 109.8 هزار میلیارد 12:30
فجر 1,858 39,023 5.168 میلیون 33.206 هزار میلیارد 1399/03/10
فولاد 51.00 8,996 129.95 میلیون 1920.501 هزار میلیارد 12:30
فلوله 171.00 24,359 2.945 میلیون 12.814 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی