شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت بیمه اتکایی امین

اتکام | سهام - فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( بیمه غیرزندگی )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,550 1.45
قیمت پایانی: 7,301 1.89

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5.778 میلیون پایانی 7,301 141.00
بیشترین 42.07 میلیارد کمترین 7,210
حجم 5.778 میلیون دفعات 994
حد قیمت 6,936 - 7,666 ارزش 42.07 میلیارد
حجم مبنا 6.624 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
262 تعداد خریدار -
5.778 میلیون حجم خرید -
443 تعداد فروشنده 1
5.628 میلیون حجم فروش 150,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد135,450 خرید7,500 فروش7,500 تعداد21,924 دستور3
دستور27 تعداد2.672 میلیون خرید7,400 فروش7,549 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد686 خرید7,399 فروش7,550 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد1,382 خرید7,350 فروش7,600 تعداد61,748 دستور4
دستور1 تعداد700 خرید7,210 فروش7,612 تعداد2,814 دستور1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 360
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 303
سود نقدی 45
درصد توزیع 14.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.85 % رتبه 383
6 ماهه 95.32 % رتبه 244
9 ماهه 140.41 % رتبه 355
1 ساله 230.6 % رتبه 320
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.474 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.55

P/B

% 13.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 7,301 درصد تغییر : 1.90 حجم : 5.778 میلیون دفعات : 994
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 7,442 درصد تغییر : 0.38 حجم : 5.449 میلیون دفعات : 1,726
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 7,470 درصد تغییر : 1.03 حجم : 10.032 میلیون دفعات : 2,011
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 7,548 درصد تغییر : 15.16 حجم : 1.26 میلیون دفعات : 217
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 8,897 درصد تغییر : 3.41 حجم : 10.06 میلیون دفعات : 2,113
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 8,604 درصد تغییر : 2.77 حجم : 8.854 میلیون دفعات : 1,825
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 8,372 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.581 میلیون دفعات : 2,292
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 8,372 درصد تغییر : 2.52 حجم : 12.581 میلیون دفعات : 2,292
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 8,166 درصد تغییر : 4.22 حجم : 6.442 میلیون دفعات : 1,233
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 8,526 درصد تغییر : 1.65 حجم : 12.436 میلیون دفعات : 1,616
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 8,669 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.363 میلیون دفعات : 1,008
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 8,669 درصد تغییر : 4.50 حجم : 6.363 میلیون دفعات : 1,008
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 8,296 درصد تغییر : 4.09 حجم : 13.717 میلیون دفعات : 2,108
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 8,650 درصد تغییر : 0.53 حجم : 578,601 دفعات : 66
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 8,696 درصد تغییر : 0.64 حجم : 694,575 دفعات : 110
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 14,384 حجم : 7.135 میلیون ارزش بازار : 36.154 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 14,378 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 15.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
نماد : باران آخرین : - 500 حجم : - ارزش بازار : 600 میلیارد تاریخ : 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی