شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌ ترانسفو

بترانس | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,225 5.00
قیمت پایانی: 39,713 3.66

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9.752 میلیون پایانی 39,713 1,403.00
بیشترین 387.302 میلیارد کمترین 38,850
حجم 9.752 میلیون دفعات 5,027
حد قیمت 36,395 - 40,225 ارزش 387.302 میلیارد
حجم مبنا 1.5 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,985 تعداد خریدار 6
8.822 میلیون حجم خرید 929,976
1,876 تعداد فروشنده 4
8.243 میلیون حجم فروش 1.509 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
98 894,857 40,225 40,225 8,929 8
1 170 40,221 40,800 2,600 1
1 125 40,175 41,054 50 1
1 400 37,790 37,840 29,479 1
2 12,159 37,770 37,845 200 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,013
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 414
سود نقدی 350
درصد توزیع 84.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 91 % رتبه 63
6 ماهه 353.87 % رتبه 50
9 ماهه 309.98 % رتبه 46
1 ساله 454.38 % رتبه 42
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
143.663 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 38,310 2.35 14.587 میلیون 6,229
1399/03/10 37,431 5.00 3.552 میلیون 1,499
1399/03/8 35,649 0.00 9.409 میلیون 5,211
1399/03/7 35,649 1.54 9.409 میلیون 5,211
1399/03/6 35,110 4.84 10.824 میلیون 3,384
1399/03/4 36,895 0.00 11.417 میلیون 5,497
1399/03/3 36,895 3.59 11.417 میلیون 5,497
1399/03/1 38,267 0.00 12.68 میلیون 6,641
1399/02/31 38,267 3.28 12.68 میلیون 6,641
1399/02/30 39,565 0.02 9.974 میلیون 6,120
1399/02/29 39,556 4.33 12.529 میلیون 5,692
1399/02/28 37,916 4.74 12.438 میلیون 5,066
1399/02/27 39,804 4.10 2.774 میلیون 1,807
1399/02/25 41,504 0.00 16.909 میلیون 8,267
1399/02/24 41,504 2.75 16.909 میلیون 8,267
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بنیرو 2,836 59,566 123,311 28.553 هزار میلیارد 12:29
بموتو 387.00 43,500 1.599 میلیون 29.412 هزار میلیارد 12:29
بکام 6,864 144,162 4.604 میلیون 84.553 هزار میلیارد 12:29
بسویچ 3,615 75,915 391,318 73.218 هزار میلیارد 12:29
بالبر 1,444 27,448 1.319 میلیون 8.846 هزار میلیارد 12:29
بشهاب 2,702 56,756 1.666 میلیون 9.158 هزار میلیارد 12:29
بکاب 3,543 82,000 142,341 2.04 هزار میلیارد 12:29
برانسفو - - - 500 میلیارد 1399/02/17
بایکا 1,026 35,248 829,155 17.791 هزار میلیارد 12:29
نیرو 1,271 43,667 109,609 2.767 هزار میلیارد 12:24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی