شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایران‌ ترانسفو

بترانس | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,698 5.00
قیمت پایانی: 41,691 4.98

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,697 پایانی 41,691 1,978.00
بیشترین 41,698 کمترین 40,800
حجم 10.904 میلیون دفعات 3,000
حد قیمت 37,728 - 41,698 ارزش 454.605 میلیارد
حجم مبنا 1.5 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,482 تعداد خریدار 3
8.77 میلیون حجم خرید 2.134 میلیون
1,140 تعداد فروشنده 7
7.724 میلیون حجم فروش 3.18 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
191 760,386 41,698 41,698 774 3
3 870 41,697 44,591 137 1
3 381 41,696 44,601 389 1
2 99,238 41,695 44,800 140 1
2 1,085 41,692 44,809 250 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,013
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 414
سود نقدی 350
درصد توزیع 84.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 90.27 % رتبه 60
6 ماهه 401.15 % رتبه 53
9 ماهه 370.5 % رتبه 47
1 ساله 507.18 % رتبه 44
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
156.341 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 41,691 0.00 10.904 میلیون 3,000
1399/03/13 41,691 8.83 10.904 میلیون 3,000
1399/03/12 38,310 0.00 14.587 میلیون 6,229
1399/03/11 38,310 2.35 14.587 میلیون 6,229
1399/03/10 37,431 5.00 3.552 میلیون 1,499
1399/03/8 35,649 0.00 9.409 میلیون 5,211
1399/03/7 35,649 1.54 9.409 میلیون 5,211
1399/03/6 35,110 4.84 10.824 میلیون 3,384
1399/03/4 36,895 0.00 11.417 میلیون 5,497
1399/03/3 36,895 3.59 11.417 میلیون 5,497
1399/03/1 38,267 0.00 12.68 میلیون 6,641
1399/02/31 38,267 3.28 12.68 میلیون 6,641
1399/02/30 39,565 0.02 9.974 میلیون 6,120
1399/02/29 39,556 4.33 12.529 میلیون 5,692
1399/02/28 37,916 4.74 12.438 میلیون 5,066
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
بنیرو 2,855 59,961 471,607 29.277 هزار میلیارد 1399/03/14
بموتو 1,228 44,455 2.114 میلیون 30.47 هزار میلیارد 1399/03/14
بکام 1,077 141,998 8.845 میلیون 86.764 هزار میلیارد 1399/03/14
بسویچ 2,082 75,300 462,863 75.125 هزار میلیارد 1399/03/14
بالبر 1,395 29,306 2.233 میلیون 9.277 هزار میلیارد 1399/03/14
بشهاب 672.00 57,200 761,548 9.251 هزار میلیارد 1399/03/14
بکاب 655.00 84,001 202,834 2.029 هزار میلیارد 1399/03/14
برانسفو - - - 500 میلیارد 1399/02/17
بایکا 1,762 37,010 1.127 میلیون 18.68 هزار میلیارد 1399/03/14
نیرو 2,134 44,817 151,972 2.81 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی