شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سمگا | سهام - فرابورس
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,890 6.44
قیمت پایانی: 18,312 3.18

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37.722 میلیون پایانی 18,312 565.00
بیشترین 690.736 میلیارد کمترین 17,300
حجم 37.811 میلیون دفعات 7,874
حد قیمت 15,973 - 19,521 ارزش 692.405 میلیارد
حجم مبنا 2.546 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
3,037 تعداد خریدار 6
37.192 میلیون حجم خرید 620,525
2,897 تعداد فروشنده 6
21.122 میلیون حجم فروش 16.691 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 145,009 18,856 18,889 2,584 3
1 1,500 18,831 18,890 25,183 10
2 622 18,830 18,898 100 1
0 - - 17,198 938 2
0 - - 17,200 4,189 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -97
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 659
سود نقدی 66
درصد توزیع 10.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 122.94 % رتبه 26
6 ماهه 293.23 % رتبه 19
9 ماهه 219.59 % رتبه 18
1 ساله 392.42 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
79.862 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 40.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 17,747 7.03 38.775 میلیون 10,629
1399/03/4 19,088 0.00 31.944 میلیون 10,858
1399/03/3 19,088 2.82 31.944 میلیون 10,858
1399/03/1 19,641 0.00 48.083 میلیون 15,643
1399/02/31 19,641 7.22 48.083 میلیون 15,643
1399/02/30 21,169 3.89 72.103 میلیون 20,009
1399/02/29 20,377 9.33 44.087 میلیون 10,002
1399/02/28 18,638 5.15 52.475 میلیون 13,695
1399/02/27 17,725 7.47 44.154 میلیون 12,689
1399/02/25 19,156 0.00 62.697 میلیون 17,325
1399/02/24 19,156 3.32 62.697 میلیون 17,325
1399/02/23 18,540 8.88 67.015 میلیون 14,655
1399/02/22 20,346 4.30 91.319 میلیون 28,387
1399/02/21 19,508 9.52 75.12 میلیون 13,404
1399/02/20 17,813 9.82 15.734 میلیون 2,899
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خدمات نوساز - - - 12 میلیارد 1399/02/17
توسعه گردشگری - 1,622 - 245.285 میلیون 1399/02/17
گکیش 1,443 49,558 28,037 3.085 هزار میلیارد 1399/03/7
گپارس 2,339 44,458 85,427 709.265 میلیارد 1399/03/7
گکوثر 5,051 106,074 1.353 میلیون 11.402 هزار میلیارد 1399/03/7
گنگین - - - 3 هزار میلیارد 1399/02/17
گتوشا - - - 521.544 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی