شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سمگا | سهام - فرابورس
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,510 9.48
قیمت پایانی: 22,906 7.89

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,200 پایانی 22,906 1,961.00
بیشترین 24,700 کمترین 22,381
حجم 59.422 میلیون دفعات 12,516
حد قیمت 22,381 - 27,353 ارزش 1.361 هزار میلیارد
حجم مبنا 1.906 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
4,444 تعداد خریدار 5
56.385 میلیون حجم خرید 3.037 میلیون
4,717 تعداد فروشنده 4
59.357 میلیون حجم فروش 65,171
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
30 42,472 22,550 22,550 67,202 53
1 442 22,530 22,551 4,000 1
1 8,848 22,520 22,600 2,270 3
1 420 24,190 24,440 10,369 4
2 45,571 24,100 24,448 3,914 1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 128
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 492
سود نقدی 49
درصد توزیع 9.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 78.19 % رتبه 45
6 ماهه 229.38 % رتبه 37
9 ماهه 402.47 % رتبه 30
1 ساله 357.72 % رتبه 23
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
111.902 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 43.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 22,906 7.89 59.422 میلیون 12,516
1399/05/19 24,867 5.21 39.544 میلیون 12,324
1399/05/16 26,235 0.00 56.945 میلیون 15,223
1399/05/15 26,235 2.82 56.945 میلیون 15,223
1399/05/14 25,515 6.11 64.765 میلیون 17,377
1399/05/13 27,174 7.94 54.669 میلیون 9,923
1399/05/12 25,175 7.52 41.4 میلیون 7,492
1399/05/11 23,415 9.94 66.372 میلیون 7,524
1399/05/09 21,298 0.00 47.463 میلیون 11,924
1399/05/08 21,298 5.95 47.463 میلیون 11,924
1399/05/07 20,102 0.05 25.163 میلیون 8,121
1399/05/06 20,093 1.95 37.883 میلیون 10,031
1399/05/05 19,708 4.24 24.448 میلیون 8,637
1399/05/04 20,580 2.95 31.373 میلیون 9,077
1399/05/02 19,990 0.00 31.746 میلیون 10,321
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
گنگین - 1,000 15,000 3.099 هزار میلیارد 12:11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی