شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,804 5.00
قیمت پایانی: 8,639 3.03

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 278.817 میلیون پایانی 8,639 254.00
بیشترین 2.409 هزار میلیارد کمترین 8,150
حجم 278.828 میلیون دفعات 32,349
حد قیمت 7,966 - 8,804 ارزش 2.409 هزار میلیارد
حجم مبنا 12.939 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
15,174 تعداد خریدار 29
245.088 میلیون حجم خرید 33.733 میلیون
7,983 تعداد فروشنده 29
174.935 میلیون حجم فروش 103.887 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1186 25.879 میلیون 8,804 8,811 6,556 6
7 5,141 8,803 8,932 1,200 1
4 6,350 8,802 9,000 2,500 2
1 1,099 4,599 8,374 111,721 10
1 1,000 4,235 8,375 112,441 25

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 593
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 941
سود نقدی 300
درصد توزیع 31.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 106.01 % رتبه 2
6 ماهه 223.19 % رتبه 2
9 ماهه 266.03 % رتبه 3
1 ساله 238.53 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1752.465 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 8,385 4.84 355.169 میلیون 32,188
1399/03/4 8,811 0.00 137.671 میلیون 11,602
1399/03/3 8,811 4.99 137.671 میلیون 11,602
1399/03/1 9,274 0.00 242.67 میلیون 23,703
1399/02/31 9,274 4.93 242.67 میلیون 23,703
1399/02/30 9,755 4.03 324.277 میلیون 44,852
1399/02/29 10,165 2.49 861.474 میلیون 89,696
1399/02/28 10,425 4.99 40.72 میلیون 5,552
1399/02/27 10,973 5.00 26.135 میلیون 5,211
1399/02/25 11,550 0.00 509.965 میلیون 57,935
1399/02/24 11,550 2.80 509.965 میلیون 57,935
1399/02/22 11,236 0.00 24.757 میلیون 804
1399/02/21 11,236 5.00 24.757 میلیون 804
1399/02/20 10,701 4.93 355.156 میلیون 23,398
1399/02/18 10,198 0.00 636.475 میلیون 73,200
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 973.00 24,795 1.585 میلیون 15.82 هزار میلیارد 1399/03/7
فخاس 494.00 30,001 416,740 265.527 هزار میلیارد 1399/03/7
فسپا 1,691 35,522 3.833 میلیون 22.932 هزار میلیارد 1399/03/7
فمراد 2,764 58,100 301,388 2.965 هزار میلیارد 1399/03/7
فخوز 1,031 21,655 17.014 میلیون 403.261 هزار میلیارد 1399/03/7
فملی 626.00 13,160 105.969 میلیون 1301.063 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاژ 29.00 17,901 2.903 میلیون 106.008 هزار میلیارد 1399/03/7
فجر 380.00 38,218 3.01 میلیون 31.649 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوکا 617.00 17,474 9.584 میلیون 42.744 هزار میلیارد 1399/03/7
فلوله 1,361 25,874 1.934 میلیون 12.937 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی