شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,110 7.77
قیمت پایانی: 19,280 6.95

آخرین معامله

1399/05/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,200 پایانی 19,280 1,440.00
بیشترین 20,140 کمترین 18,700
حجم 179.613 میلیون دفعات 44,608
حد قیمت 18,240 - 20,160 ارزش 3.464 هزار میلیارد
حجم مبنا 6.076 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/05/20
حقیقی حقوقی
27,534 تعداد خریدار 25
165.124 میلیون حجم خرید 14.489 میلیون
9,727 تعداد فروشنده 39
123.254 میلیون حجم فروش 56.359 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/05/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
6759 12.533 میلیون 19,110 19,110 8.756 میلیون 2103
256 372,771 19,100 19,120 49,914 33
42 55,968 19,090 19,130 29,731 16
1 1,035 20,070 20,390 212,830 65
4 2,508 20,000 20,400 758,273 152

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 187
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 941
سود نقدی 300
درصد توزیع 31.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 141.83 % رتبه 1
6 ماهه 443.47 % رتبه 1
9 ماهه 639.24 % رتبه 1
1 ساله 748.84 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4376.46 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 19,280 7.93 179.613 میلیون 44,608
1399/05/13 20,940 2.29 133.363 میلیون 45,764
1399/05/12 21,430 3.78 413.361 میلیون 121,774
1399/05/11 20,650 4.56 250.228 میلیون 64,841
1399/05/09 19,750 0.00 569.322 میلیون 142,628
1399/05/08 19,750 4.64 569.322 میلیون 142,628
1399/05/07 20,710 2.27 363.457 میلیون 98,010
1399/05/06 21,190 4.59 499.427 میلیون 117,520
1399/05/05 22,210 4.19 157.13 میلیون 64,738
1399/05/04 23,180 2.16 524.225 میلیون 170,906
1399/05/02 22,690 0.00 355.217 میلیون 112,934
1399/05/01 22,690 4.02 355.217 میلیون 112,934
1399/04/31 23,640 1.63 778.642 میلیون 222,795
1399/04/30 23,260 4.92 864.681 میلیون 173,561
1399/04/29 22,170 1.37 886.852 میلیون 148,385
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فزرین - 29,000 14.144 میلیون 1.424 هزار میلیارد 1399/05/20
زنگان - 168,842 281,248 4.127 هزار میلیارد 1399/05/20
فماک 1,369 28,765 400,000 11.65 هزار میلیارد 1399/05/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی