شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

وتوسح | سهام - بورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

سایر فعالیت های املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 741 9.96
قیمت پایانی: 742 9.84

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

وآذر

1,808 37,980 642,902 24.417 میلیارد 7.393 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثمسکن

240.00 5,046 38.294 میلیون 190.886 میلیارد 27.418 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثشرق

248.00 5,214 6.36 میلیون 32.892 میلیارد 4.579 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثاخت

250.00 5,252 105.656 میلیون 552.679 میلیارد 31.386 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثاژن

9.00 2,260 588,226 1.328 میلیارد 2.524 هزار میلیارد سهام 1398/12/28

وساخت

821.00 23,778 8.184 میلیون 191.128 میلیارد 25.462 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثفارس

452.00 9,492 3.323 میلیون 31.545 میلیارد 16.715 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثنوسا

294.00 6,630 41.147 میلیون 272.853 میلیارد 17.44 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثاباد

467.00 14,126 1.766 میلیون 25.023 میلیارد 3.452 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثشاهد

241.00 5,079 15.563 میلیون 78.959 میلیارد 20.33 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثامان

154.00 15,590 2.238 میلیون 34.189 میلیارد 3.402 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وتوس

48.00 5,699 14.988 میلیون 84.056 میلیارد 8.973 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثعمرا

329.00 6,333 21.367 میلیون 136.097 میلیارد 8.28 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثالوند

226.00 9,400 3.658 میلیون 34.449 میلیارد 4.744 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

آ س پ

258.00 5,430 14.475 میلیون 77.85 میلیارد 5.378 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثغرب

270.00 5,156 10.34 میلیون 53.444 میلیارد 6.203 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثرود

264.00 7,550 7.39 میلیون 55.168 میلیارد 3.733 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثتران

419.00 7,978 24.316 میلیون 194.63 میلیارد 9.605 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثشرق

- 5,214 23.748 میلیون 117.92 میلیارد 2.98 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کرمان

3,340 70,143 10.467 میلیون 727.82 میلیارد 41.744 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثپردیس

479.00 18,230 9.091 میلیون 164.475 میلیارد 25.33 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثباغ

394.00 8,276 6.27 میلیون 51.186 میلیارد 10.747 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثنام

195.00 6,710 3.223 میلیون 21.627 میلیارد 3.355 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثاصفا

145.00 12,220 1.148 میلیون 13.841 میلیارد 1.93 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثقزوی

177.00 13,090 2.461 میلیون 30.969 میلیارد 2.516 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثزاگرس

549.00 17,781 625,872 11.131 میلیارد 1.189 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثجوان

93.00 8,851 5.227 میلیون 44.917 میلیارد 21.936 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وثخوز

372.00 29,090 324,374 9.308 میلیارد 2.037 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثنظام

1,404 48,214 748,470 36.08 میلیارد 3.593 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثتوسا

699.00 24,029 718,199 17.258 میلیارد 2.293 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کیسون

201.00 6,917 20.982 میلیون 144.665 میلیارد 34.751 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثنور

129.00 5,137 12.625 میلیون 63.548 میلیارد 4.368 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثعتما

716.00 24,614 1.061 میلیون 26.119 میلیارد 1.741 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ثاژن

101.00 6,181 3.092 میلیون 19.105 میلیارد 2.472 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی