شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . بیمه دانا

داناح | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,319 9.97
قیمت پایانی: 1,319 9.97

آخرین معامله

1397/08/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,611 پایانی 1,319 146.00
بیشترین 1,611 کمترین 1,319
حجم 98.423 میلیون دفعات 1,995
حد قیمت 1,188 - 1,450 ارزش 129.84 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/08/7
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار 1
1.407 میلیون حجم خرید 97.016 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 98.423 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/08/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 1,319 0.00 - -
1398/06/9 1,319 0.00 - -
1398/06/6 1,319 0.00 - -
1398/06/5 1,319 0.00 - -
1398/06/4 1,319 0.00 - -
1398/06/3 1,319 0.00 - -
1398/06/2 1,319 0.00 - -
1398/05/30 1,319 0.00 - -
1398/05/28 1,319 0.00 - -
1398/05/27 1,319 0.00 - -
1398/05/26 1,319 0.00 - -
1398/05/23 1,319 0.00 - -
1398/05/22 1,319 0.00 - -
1398/05/20 1,319 0.00 - -
1398/05/19 1,319 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 18.00 6,134 3.972 میلیون 24.472 هزار میلیارد 12:29
ملت 150.00 7,699 3.889 میلیون 22.142 هزار میلیارد 12:30
ما 58.00 6,000 2.833 میلیون 9.126 هزار میلیارد 12:29
دانا 53.00 6,650 9.671 میلیون 10.049 هزار میلیارد 12:29
آسیا 8.00 8,498 6.315 میلیون 19.658 هزار میلیارد 12:29
البرز 108.00 4,610 55.592 میلیون 18.156 هزار میلیارد 12:29
کوثر 794.00 16,683 4.87 میلیون 58.84 هزار میلیارد 12:26
میهن 158.00 3,324 7.852 میلیون 4.946 هزار میلیارد 13:18
اتکای 96.00 4,000 7.598 میلیون 12.695 هزار میلیارد 12:29
بساما 265.00 5,579 114,504 8.369 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها