شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه زندگی باران50%تادیه

باران | سهام - فرابورس
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ( - )
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 500 0.00
قیمت پایانی: 500 0.00

آخرین معامله

1399/02/17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 500 پایانی 500 0.00
بیشترین 500 کمترین 500
حجم - دفعات -
حد قیمت 475 - 525 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 10,000 - 10,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/02/17
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/02/17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور
دستور تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه % رتبه 777
6 ماهه % رتبه 779
9 ماهه % رتبه 779
1 ساله 0 % رتبه 781
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
600 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/02/17 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/02/16 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 467.254 میلیون دفعات : 701
تاریخ : 1398/12/14 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/13 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/12 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/11 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/10 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/07 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/06 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/05 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/04 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/12/03 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/30 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/29 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1398/11/28 پایانی : 500 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کوثر آخرین : - 14,971 حجم : 7.135 میلیون ارزش بازار : 36.154 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/2
نماد : نوین آخرین : 59.00 990 حجم : 2.518 میلیون ارزش بازار : 13.157 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/22
نماد : اتکای آخرین : - 15,100 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 15.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/07/2
نماد : بخاور آخرین : 187.00 6,424 حجم : 7.061 میلیون ارزش بازار : 7.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/03/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی