شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,318 5.00
قیمت پایانی: 16,307 4.93

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

مبین

751.00 15,791 12.056 میلیون 186.467 میلیارد 220.436 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بکهنوج

1,386 29,124 1.181 میلیون 34.396 میلیارد 18.095 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وهور

674.00 14,159 8.715 میلیون 122.601 میلیارد 56.272 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بمپنا

665.00 76,440 299,430 23.045 میلیارد 56.089 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دماوند

2,672 56,121 35.885 میلیون 1.929 هزار میلیارد 148.364 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دماوند

- 56,121 10.296 میلیون 550.32 میلیارد 24.587 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بزاگرس

229.00 9,640 10.836 میلیون 102.602 میلیارد 28.404 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بجهرم

62.00 3,582 82.728 میلیون 293.881 میلیارد 85.764 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

گواهی ظرفیت

- 7.066 میلیون 3,600 25.437 میلیارد 1.795 هزار میلیارد سهام 1398/12/7
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی