شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,318 5.00
قیمت پایانی: 16,306 4.92

افزایش سرمایه

1395/10/26

160% افزایش

سرمایه قبلی : 2.5 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 6.5 هزار میلیارد اندوخته : 4 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1395/11/13
تغییر سرمایه : 4 هزار میلیارد صرف سهام : -

1384/12/16

400% افزایش

سرمایه قبلی : 500 میلیارد آورده : 2 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1385/02/16
سرمایه جدید : 2.5 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1385/03/6
تغییر سرمایه : 2 هزار میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی