شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ( تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم )
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,610 3.59
قیمت پایانی: 31,810 0.19

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,780 پایانی 31,810 60.00
بیشترین 32,780 کمترین 30,380
حجم 2.905 میلیون دفعات 1,098
حد قیمت 30,170 - 33,330 ارزش 92.407 میلیارد
حجم مبنا 2.6 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
310 تعداد خریدار 2
1.838 میلیون حجم خرید 1.067 میلیون
569 تعداد فروشنده 4
2.257 میلیون حجم فروش 647,114
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد65,244 خرید32,000 فروش32,000 تعداد18,804 دستور21
دستور1 تعداد1,000 خرید30,670 فروش32,170 تعداد2,500 دستور1
دستور2 تعداد1,176 خرید30,600 فروش32,330 تعداد110 دستور1
دستور1 تعداد88,186 خرید31,650 فروش38,780 تعداد3,762 دستور2
دستور5 تعداد78,654 خرید31,630 فروش38,830 تعداد600 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 530
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,151
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 92.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.44 % رتبه 173
6 ماهه 145.69 % رتبه 166
9 ماهه 200.24 % رتبه 148
1 ساله 214.77 % رتبه 156
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
206.375 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.61

P/B

% 10.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 31,810 درصد تغییر : 0.19 حجم : 2.905 میلیون دفعات : 1,098
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 31,750 درصد تغییر : 4.96 حجم : 8.746 میلیون دفعات : 1,635
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 30,250 درصد تغییر : 5.00 حجم : 4.093 میلیون دفعات : 760
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 28,810 درصد تغییر : 4.84 حجم : 3.128 میلیون دفعات : 584
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 27,480 درصد تغییر : 3.04 حجم : 3.111 میلیون دفعات : 867
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 26,670 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.993 میلیون دفعات : 715
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 25,400 درصد تغییر : 3.55 حجم : 3.704 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 24,530 درصد تغییر : 4.11 حجم : 5.533 میلیون دفعات : 1,199
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 25,580 درصد تغییر : 3.91 حجم : 5.07 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 26,620 درصد تغییر : 1.45 حجم : 1.777 میلیون دفعات : 831
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 26,240 درصد تغییر : 4.92 حجم : 3.283 میلیون دفعات : 718
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 25,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.358 میلیون دفعات : 1,276
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 25,010 درصد تغییر : 3.66 حجم : 5.358 میلیون دفعات : 1,276
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 25,960 درصد تغییر : 3.82 حجم : 6.572 میلیون دفعات : 1,073
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 26,990 درصد تغییر : 2.39 حجم : 8.797 میلیون دفعات : 1,374
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دماوند آخرین : - 64,543 حجم : 36.32 میلیون ارزش بازار : 32.712 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی