شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,801 1.89
قیمت پایانی: 18,559 0.58

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,453 پایانی 18,559 107.00
بیشترین 19,050 کمترین 17,888
حجم 8.175 میلیون دفعات 2,277
حد قیمت 17,530 - 19,374 ارزش 151.721 میلیارد
حجم مبنا 3.066 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
616 تعداد خریدار 9
4.26 میلیون حجم خرید 3.915 میلیون
946 تعداد فروشنده 5
6.688 میلیون حجم فروش 1.487 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 21,642 18,850 18,850 591 1
1 1,000 18,801 18,852 1,400 1
1 6,913 18,718 18,869 210 1
1 250 18,659 - - 0
1 70 18,610 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 935
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,131
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 106.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 56.85 % رتبه 106
6 ماهه 86.74 % رتبه 124
9 ماهه 107.74 % رتبه 146
1 ساله 132.4 % رتبه 105
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
119.932 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 18,452 3.63 14.243 میلیون 2,989
1399/01/17 17,805 4.11 8.315 میلیون 1,401
1399/01/16 17,102 4.88 16.462 میلیون 1,495
1399/01/11 16,306 4.92 14.991 میلیون 1,859
1399/01/10 15,541 3.35 2.34 میلیون 298
1399/01/9 15,037 5.46 7.997 میلیون 1,057
1399/01/6 14,258 3.82 4.036 میلیون 899
1399/01/5 13,734 2.49 3.777 میلیون 1,173
1398/12/29 14,084 0.00 3.583 میلیون 978
1398/12/28 14,084 1.30 3.583 میلیون 978
1398/12/27 13,904 1.26 2.846 میلیون 643
1398/12/26 14,082 3.10 4.212 میلیون 975
1398/12/25 13,659 3.12 4.117 میلیون 879
1398/12/24 14,099 3.31 2.563 میلیون 424
1398/12/22 14,581 0.00 3.733 میلیون 1,231
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 221.00 15,800 8.521 میلیون 227.334 هزار میلیارد 12:29
بکهنوج 1,561 32,796 241,543 19.908 هزار میلیارد 12:29
وهور 794.00 16,675 3.738 میلیون 66.676 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 3,863 81,132 1.316 میلیون 57.974 هزار میلیارد 12:29
دماوند 3,109 65,320 33.576 میلیون 179.508 هزار میلیارد 13:11
دماوند - 65,320 68.551 میلیون 28.617 هزار میلیارد 12:30
بزاگرس 517.00 10,868 6.465 میلیون 32.424 هزار میلیارد 12:29
بجهرم 204.00 4,287 370.301 میلیون 103.028 هزار میلیارد 12:30
گواهی ظرفیت - 7.066 میلیون 3,600 1.795 هزار میلیارد 1398/12/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی