شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

کسرا | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید سرامیک غیرساختمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,340 4.97
قیمت پایانی: 35,400 4.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,700 پایانی 35,400 1,790.00
بیشترین 35,990 کمترین 35,340
حجم 2.944 میلیون دفعات 1,359
حد قیمت 35,340 - 39,040 ارزش 104.235 میلیارد
حجم مبنا 1.313 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
652 تعداد خریدار 1
1.814 میلیون حجم خرید 1.13 میلیون
606 تعداد فروشنده -
2.944 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
8 4,561 35,340 35,340 1.798 میلیون 467
1 200 34,540 35,350 32,463 15
1 100 1,000 35,360 11,990 6
0 - - 36,300 550 1
0 - - 36,400 1,634 4

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 194
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 781
سود نقدی 80
درصد توزیع 10.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.34 % رتبه 524
6 ماهه 110.31 % رتبه 226
9 ماهه 219.8 % رتبه 150
1 ساله 505.47 % رتبه 121
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.318 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 87.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 35,400 4.81 2.944 میلیون 1,359
1399/05/19 37,190 2.31 9.788 میلیون 5,592
1399/05/16 38,070 0.00 13.876 میلیون 6,633
1399/05/15 38,070 4.73 13.876 میلیون 6,633
1399/05/14 36,350 5.00 3.695 میلیون 1,605
1399/05/13 34,620 1.28 10.034 میلیون 5,106
1399/05/12 35,070 4.18 12.839 میلیون 6,816
1399/05/11 36,600 8.51 7.29 میلیون 4,139
1399/05/07 33,730 4.64 16.607 میلیون 7,913
1399/05/06 35,370 2.00 2.922 میلیون 1,325
1399/05/01 36,090 0.00 6.058 میلیون 3,670
1399/04/31 36,090 4.60 6.058 میلیون 3,670
1399/04/30 37,830 1.82 11.728 میلیون 8,016
1399/04/29 38,530 4.62 9.186 میلیون 5,136
1399/04/28 36,830 4.87 7.457 میلیون 3,076
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شلیا 213.00 10,463 816,015 840.447 میلیارد 1399/02/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی