شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

لکما | سهام - پایه فرابورس
گروه:

ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

زیر گروه:

فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,722 2.99
قیمت پایانی: 6,731 2.86

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,722 پایانی 6,731 198.00
بیشترین 6,952 کمترین 6,722
حجم 19.274 میلیون دفعات 4,027
حد قیمت 3,934 - 4,348 ارزش 129.738 میلیارد
حجم مبنا 3.061 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
2,140 تعداد خریدار 2
19.245 میلیون حجم خرید 28,885
786 تعداد فروشنده -
19.274 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 20,300 3,990 3,990 152,180 6
1 5,600 3,989 3,991 50,000 1
6 13,052 3,985 3,992 46,441 1
1 6,427 6,146 6,729 37,134 1
1 170 5,996 6,730 5,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -769
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -97
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.47 % رتبه 315
6 ماهه 67.98 % رتبه 276
9 ماهه 165.84 % رتبه 201
1 ساله 340.22 % رتبه 144
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.418 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 6,734 2.81 14.848 میلیون 3,024
1399/01/10 6,929 2.96 36.701 میلیون 7,109
1399/01/9 6,730 3.00 4.36 میلیون 884
1399/01/6 6,534 3.00 4.251 میلیون 796
1399/01/5 6,344 2.64 18.285 میلیون 3,546
1398/12/29 6,181 0.00 38.318 میلیون 7,638
1398/12/28 6,181 2.46 38.318 میلیون 7,638
1398/12/27 6,337 3.15 7.261 میلیون 1,814
1398/12/26 6,543 0.67 22.566 میلیون 4,125
1398/12/25 6,587 2.93 2.749 میلیون 526
1398/12/24 6,786 5.06 2.467 میلیون 528
1398/12/22 7,148 0.00 40.798 میلیون 8,355
1398/12/21 7,148 3.61 40.798 میلیون 8,355
1398/12/20 7,416 3.00 4.668 میلیون 771
1398/12/19 7,645 3.00 3.499 میلیون 845
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
لپارس 3,246 68,174 299,323 19.845 هزار میلیارد 1399/01/11
لپیام 373.00 19,052 413,530 3.414 هزار میلیارد 1399/01/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی