شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ داراب‌

ساراب | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,720 4.97
قیمت پایانی: 15,290 1.29

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,720 پایانی 15,290 200.00
بیشترین 14,720 کمترین 14,720
حجم 803,944 دفعات 464
حد قیمت 14,720 - 16,260 ارزش 11.834 میلیارد
حجم مبنا 3.043 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
201 تعداد خریدار 1
798,944 حجم خرید 5,000
224 تعداد فروشنده 18
709,752 حجم فروش 94,192
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
8 3,920 14,720 14,720 228,163 122
0 - - 14,800 2,250 2
0 - - 14,850 94 1
0 - - 15,200 4,000 3
0 - - 15,390 50 1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 248
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 402
سود نقدی 350
درصد توزیع 87.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.04 % رتبه 469
6 ماهه 210.64 % رتبه 427
9 ماهه 507.04 % رتبه 370
1 ساله 598.93 % رتبه 351
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.517 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/21 15,290 1.29 803,944 464
1399/05/20 15,490 2.64 1.618 میلیون 844
1399/05/19 15,910 3.17 3.236 میلیون 1,716
1399/05/16 16,430 0.00 3.888 میلیون 1,545
1399/05/15 16,430 4.64 3.888 میلیون 1,545
1399/05/14 17,230 3.64 3.558 میلیون 1,819
1399/05/13 17,880 4.01 2.527 میلیون 1,340
1399/05/12 17,190 4.69 2.922 میلیون 1,452
1399/05/11 16,420 2.24 2.205 میلیون 1,174
1399/05/09 16,060 0.00 1.33 میلیون 748
1399/05/08 16,060 3.20 1.33 میلیون 748
1399/05/07 16,590 1.13 4.261 میلیون 1,976
1399/05/06 16,780 32.61 1.409 میلیون 437
1399/04/30 24,900 0.00 1.587 میلیون 627
1399/04/29 24,900 3.75 1.587 میلیون 627
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سکارون 15.00 3,546 - 19.839 هزار میلیارد 1399/05/6
کایگچ 9,250 27,750 109 280.02 میلیارد 1396/05/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی