شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ داراب‌

ساراب | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,700 4.54
قیمت پایانی: 9,326 0.51

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,449 پایانی 9,326 47.00
بیشترین 9,731 کمترین 9,000
حجم 1.978 میلیون دفعات 758
حد قیمت 8,816 - 9,742 ارزش 18.616 میلیارد
حجم مبنا 5.703 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
372 تعداد خریدار 1
1.93 میلیون حجم خرید 50,000
203 تعداد فروشنده 2
1.828 میلیون حجم فروش 151,385
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 72,559 9,510 9,550 8,000 1
4 22,039 9,500 9,640 154,608 4
2 11,920 9,452 9,650 250 1
5 2,524 9,348 10,299 2,000 1
1 639 9,347 10,409 500 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 4,169
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 426
سود نقدی 270
درصد توزیع 63.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 59.32 % رتبه 324
6 ماهه 65.05 % رتبه 282
9 ماهه 131.55 % رتبه 307
1 ساله 406.58 % رتبه 253
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.351 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 9,326 0.51 1.978 میلیون 758
1399/01/10 9,279 4.11 4.861 میلیون 1,161
1399/01/9 8,913 1.70 1.906 میلیون 356
1399/01/6 8,764 3.96 7.616 میلیون 1,183
1399/01/5 8,430 4.05 6.155 میلیون 1,293
1398/12/29 8,786 0.00 3.206 میلیون 1,202
1398/12/28 8,786 2.54 3.206 میلیون 1,202
1398/12/27 9,015 0.85 906,953 349
1398/12/26 9,092 4.54 5.619 میلیون 1,415
1398/12/25 9,524 0.12 115,410 59
1398/12/24 9,535 0.31 326,436 195
1398/12/22 9,565 0.00 5.37 میلیون 1,249
1398/12/21 9,565 3.53 5.37 میلیون 1,249
1398/12/20 9,915 0.45 428,654 120
1398/12/19 9,960 0.43 420,815 161
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 474,447 7.489 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 2.049 میلیون 12.528 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 1.974 میلیون 10.766 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 733,164 14.247 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 1.945 میلیون 8.954 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 4.082 میلیون 8.555 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 267,346 4.745 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 876,624 10.232 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 1.158 میلیون 12.756 هزار میلیارد 1399/01/11
سفارس 180.00 10,372 14.61 میلیون 56.52 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی