شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیر پگاه آذربایجان شرقی

غپآذر | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 42,878 5.00
قیمت پایانی: 41,596 1.86

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 42,878 پایانی 41,596 759.00
بیشترین 42,878 کمترین 42,878
حجم 492,260 دفعات 317
حد قیمت 39,517 - 43,675 ارزش 21.107 میلیارد
حجم مبنا 1.324 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
71 تعداد خریدار -
492,260 حجم خرید -
208 تعداد فروشنده -
492,260 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
6 6,141 42,878 - - 0
4 574 41,743 - - 0
1 100 41,631 - - 0
2 2,056 42,848 - - 0
1 928 42,828 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 4,329
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 353
سود نقدی 240
درصد توزیع 67.99 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.45 % رتبه 309
6 ماهه 84.87 % رتبه 274
9 ماهه 343.36 % رتبه 274
1 ساله 487.01 % رتبه 305
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.167 هزار میلیارد

ارزش بازار

25.25

P/B

% 15.7

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 41,404 1.39 367,927 236
1399/01/10 40,837 2.72 720,096 358
1399/01/9 39,756 5.28 686,769 307
1398/12/29 37,761 0.00 1.071 میلیون 1,366
1398/12/28 37,761 2.65 1.071 میلیون 1,366
1398/12/27 36,787 0.45 533,958 814
1398/12/26 36,623 2.65 586,487 670
1398/12/25 35,677 0.03 124,704 132
1398/12/24 35,686 3.26 1.227 میلیون 1,367
1398/12/22 36,889 0.00 1.182 میلیون 1,384
1398/12/21 36,889 4.07 1.182 میلیون 1,384
1398/12/20 35,445 2.03 1.47 میلیون 1,711
1398/12/19 36,179 2.01 541,771 577
1398/12/18 36,920 0.00 1.376 میلیون 1,273
1398/12/17 36,920 4.83 1.376 میلیون 1,273
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 1,293 62,105 333,383 3.666 هزار میلیارد 1399/01/11
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 4,589 96,900 497,351 8.704 هزار میلیارد 1399/01/11
وبشهر 462.00 9,712 10.061 میلیون 80.124 هزار میلیارد 1399/01/11
غبهنوش 2,071 43,508 372,052 15.141 هزار میلیارد 1399/01/11
غپینو 2,059 43,257 14.818 میلیون 53.866 هزار میلیارد 1399/01/11
غشهد 2,299 48,284 5.3 میلیون 9.655 هزار میلیارد 1399/01/11
غگل 348.00 6,616 254.098 میلیون 40.555 هزار میلیارد 1399/01/11
غالبر 877.00 18,434 9.797 میلیون 6.274 هزار میلیارد 1399/01/11
غسالم 6,970 132,431 5.466 میلیون 39.801 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی