شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,710 5.00
قیمت پایانی: 36,776 2.40

سود و زیان

1399/01/18
سال مالی 1399/02/31 12 ماهه
1394/02/31
سال مالی 1394/02/31 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

- 10.639 هزار میلیارد -

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

7.798 هزار میلیارد 7.562 هزار میلیارد 7.798 هزار میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

20.739 هزار میلیارد - 20.739 هزار میلیارد

سود حاصل از سایر فعالیت ها

8.08 میلیارد 42.99 میلیارد 8.08 میلیارد

جمع درآمدها

28.545 هزار میلیارد 18.244 هزار میلیارد 28.545 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

- 5.653 هزار میلیارد -

سود ناویژه

28.545 هزار میلیارد 12.591 هزار میلیارد 28.545 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

60.12 میلیارد 53.66 میلیارد 60.12 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

272.23 میلیارد - 272.23 میلیارد

برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

- 111.42 میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

28.757 هزار میلیارد 12.649 هزار میلیارد 28.757 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

27.076 هزار میلیارد 8.588 هزار میلیارد 27.076 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

27.076 هزار میلیارد 8.588 هزار میلیارد 27.076 هزار میلیارد

سرمایه

15 هزار میلیارد 11 هزار میلیارد 15 هزار میلیارد

EPS خالص

1,805.04 780.70 1,805.04

مالیات

- 555 میلیون -

سود اوراق مشارکت

45.09 میلیارد - 7.81 میلیارد

جمع درآمد های مشاع

- - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی