شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز-محفوظ

آخرین قیمت: 23,200 5.00
قیمت پایانی: 22,972 3.96

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,222 پایانی 22,972 876.00
بیشترین 23,200 کمترین 22,100
حجم 70.293 میلیون دفعات 41,607
حد قیمت 20,992 - 23,200 ارزش 1.615 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.651 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
7,649 تعداد خریدار 24
60.794 میلیون حجم خرید 9.499 میلیون
27,941 تعداد فروشنده 17
67.173 میلیون حجم فروش 3.121 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
98 971,893 23,200 23,232 811 1
5 10,038 23,199 23,246 311 1
3 512 23,191 23,260 70 1
4 1,962 23,190 23,300 270 1
3 1,155 23,180 23,321 1,640 1

EPS

سال مالی 1399/02/31
پیش بینی سود 1,805
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/02/31
سود واقعی 155
سود نقدی 182
درصد توزیع 117.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 91.43 % رتبه 12
6 ماهه 91.43 % رتبه 24
9 ماهه 91.43 % رتبه 43
1 ساله 91.43 % رتبه 64
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
344.58 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 22,972 0.00 70.293 میلیون 41,607
1399/03/13 22,972 3.97 70.293 میلیون 41,607
1399/03/12 22,096 1.64 51.33 میلیون 40,233
1399/03/11 22,465 0.22 65.259 میلیون 45,525
1399/03/10 22,515 4.73 33.305 میلیون 24,204
1399/03/8 21,499 0.00 62.397 میلیون 73,912
1399/03/7 21,499 0.46 62.398 میلیون 73,913
1399/03/6 21,400 1.09 62.853 میلیون 54,599
1399/03/4 21,636 1.64 298.569 میلیون 161,138
1399/03/3 21,997 4.02 160.413 میلیون 141,521
1399/03/1 21,146 0.00 120.083 میلیون 129,744
1399/02/31 21,146 4.55 120.083 میلیون 129,744
1399/02/30 22,153 3.97 195.929 میلیون 204,008
1399/02/29 23,068 3.71 99.347 میلیون 86,700
1399/02/28 22,243 5.00 5.267 میلیون 2,936
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 575.00 12,087 28.429 میلیون 80.794 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوصا 639.00 13,421 8.625 میلیون 35.327 هزار میلیارد 1399/03/14
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 507.00 10,666 71.661 میلیون 132.275 هزار میلیارد 1399/03/14
وسکاب 320.00 6,737 57.375 میلیون 40.056 هزار میلیارد 1399/03/14
وبیمه 56.00 7,699 8.895 میلیون 15.6 هزار میلیارد 1399/03/14
پردیس 392.00 8,237 7.934 میلیون 10.296 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوسم 641.00 13,480 13.074 میلیون 60.561 هزار میلیارد 1399/03/14
وبهمن 622.00 13,070 5.249 میلیون 35.882 هزار میلیارد 1399/03/14
ونیکی 1,092 22,935 596,658 154.532 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی