شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,383 5.00
قیمت پایانی: 32,220 4.47

EPS

سال مالی 1398/12/29

2,203

سود واقعی

3,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/10 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,203.00
3,000.00 (136٪)
500 میلیارد
1399/01/20 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,203.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,414.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
919.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
932.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
422.00 (0٪)
500 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,472

سود واقعی

1,300

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/02/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,472.00
1,300.00 (53٪)
500 میلیارد
1398/02/7 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,731.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,141.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/08/26 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
791.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
742.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
136.00 (0٪)
500 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

415.00

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
415.00
350.00 (84٪)
500 میلیارد
1397/01/23 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
475.00 (0٪)
500 میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
251.00 (0٪)
100.00
500 میلیارد
1396/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
275.00
133.00 (48٪)
11.00
500 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
308.00
162.00 (53٪)
10.00
500 میلیارد
1396/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
341.00
58.00 (17٪)
15.00
500 میلیارد
1395/12/1
پیش بینی :
399.00
500 میلیارد

سال مالی 1388/12/29

638.00

سود واقعی

580.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1389/02/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
638.00
580.00 (91٪)
350 میلیارد
1388/12/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
636.00
532.00 (84٪)
350 میلیارد
1388/07/27 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
636.00
380.00 (60٪)
0.00
350 میلیارد
1388/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
635.00
190.00 (30٪)
350 میلیارد

سال مالی 1387/12/29

121.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1388/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
872.00
121.00 (14٪)
350 میلیارد
1388/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
872.00
0.00 (0٪)
350 میلیارد

سال مالی 1386/12/29

383.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1387/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
383.00
0.00 (0٪)
350 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

2,203

سود واقعی

3,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/10 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,203.00
3,000.00 (136٪)
500 میلیارد
1399/01/20 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,203.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,414.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
919.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
932.00 (0٪)
500 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
422.00 (0٪)
500 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,472

سود واقعی

1,300

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/02/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,472.00
1,300.00 (53٪)
500 میلیارد
1398/02/7 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,731.00 (0٪)
500 میلیارد
1397/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,630.00 (0٪)
350 میلیارد
1397/08/26 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,130.00 (0٪)
350 میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,060.00 (0٪)
350 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
195.00 (0٪)
350 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

593.00

سود واقعی

500.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
593.00
500.00 (84٪)
350 میلیارد
1397/01/23 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
679.00 (0٪)
350 میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
358.00 (0٪)
100.00
350 میلیارد
1396/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
393.00
190.00 (48٪)
11.00
350 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
440.00
231.00 (53٪)
10.00
350 میلیارد
1396/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
487.00
83.00 (17٪)
15.00
350 میلیارد
1395/12/1
پیش بینی :
570.00
350 میلیارد

سال مالی 1388/12/29

638.00

سود واقعی

580.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1389/02/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
638.00
580.00 (91٪)
350 میلیارد
1388/12/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
636.00
532.00 (84٪)
350 میلیارد
1388/07/27 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
636.00
380.00 (60٪)
0.00
350 میلیارد
1388/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
635.00
190.00 (30٪)
350 میلیارد

سال مالی 1387/12/29

121.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1388/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
872.00
121.00 (14٪)
350 میلیارد
1388/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
872.00
0.00 (0٪)
350 میلیارد

سال مالی 1386/12/29

383.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1387/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
383.00
0.00 (0٪)
350 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی