شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,383 5.00
قیمت پایانی: 32,220 4.47

افزایش سرمایه

1397/12/22

43% افزایش

سرمایه قبلی : 350 میلیارد آورده : 150 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/04/15
سرمایه جدید : 500 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 150 میلیارد صرف سهام : -

1384/03/29

250% افزایش

سرمایه قبلی : 100 میلیارد آورده : 250 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1384/05/29
سرمایه جدید : 350 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 250 میلیارد صرف سهام : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی