شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,968 5.00
قیمت پایانی: 29,860 4.62

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,968 پایانی 29,860 1,319.00
بیشترین 29,968 کمترین 27,114
حجم 3.608 میلیون دفعات 1,874
حد قیمت 27,114 - 29,968 ارزش 107.75 میلیارد
حجم مبنا 1.991 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
131 371,927 29,968 29,968 220 1
2 550 29,960 - - 0
1 1,000 29,929 - - 0
2 254 29,900 - - 0
1 1,000 29,860 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,414
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,472
سود نقدی 1,300
درصد توزیع 52.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.89 % رتبه 245
6 ماهه 121.05 % رتبه 280
9 ماهه 213.36 % رتبه 300
1 ساله 374.42 % رتبه 362
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.93 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 29,860 4.62 3.608 میلیون 1,874
1399/01/19 28,541 4.91 2.627 میلیون 1,250
1399/01/18 27,205 1.35 4.626 میلیون 2,874
1399/01/17 26,844 2.62 2.804 میلیون 2,225
1399/01/16 26,160 4.41 2.022 میلیون 1,291
1399/01/11 25,056 4.59 2.049 میلیون 1,433
1399/01/10 26,260 3.79 2.583 میلیون 1,928
1399/01/9 25,300 6.69 3.602 میلیون 1,492
1399/01/6 23,714 3.05 1.437 میلیون 1,254
1399/01/5 23,012 0.91 1.343 میلیون 1,312
1398/12/29 23,223 0.00 1.273 میلیون 1,362
1398/12/28 23,223 0.21 1.273 میلیون 1,362
1398/12/27 23,271 3.43 1.215 میلیون 1,396
1398/12/26 24,097 1.52 1.583 میلیون 1,857
1398/12/25 24,468 1.15 457,904 472
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 3,283 68,944 1.692 میلیون 8.614 هزار میلیارد 12:29
ساراب 507.00 10,658 4.669 میلیون 9.536 هزار میلیارد 12:29
سشمال 438.00 9,213 3.416 میلیون 11.64 هزار میلیارد 12:29
سصفها 2,119 72,750 1.155 میلیون 14.766 هزار میلیارد 12:29
سرود 607.00 12,826 3.211 میلیون 10.247 هزار میلیارد 12:29
سصوفی 422.00 8,875 1.808 میلیون 9.431 هزار میلیارد 12:29
سنیر 2,591 54,430 666.367 5.343 هزار میلیارد 12:29
سیلام 447.00 9,406 2.557 میلیون 10.985 هزار میلیارد 12:29
سکرما 169.00 14,200 263.825 13.928 هزار میلیارد 09:11
سفارس 277.00 10,900 24.602 میلیون 61.864 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی