شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ رایان‌ سایپا

ولساپا | سهام - بورس
گروه:

سایر واسطه‌گری‌های مالی

زیر گروه:

زیر گروه لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,060 4.95
قیمت پایانی: 8,120 4.25

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,280 پایانی 8,120 360.00
بیشترین 8,400 کمترین 8,060
حجم 49.691 میلیون دفعات 8,089
حد قیمت 8,060 - 8,900 ارزش 403.286 میلیارد
حجم مبنا 5.669 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4,758 تعداد خریدار 2
49.166 میلیون حجم خرید 525,000
2,358 تعداد فروشنده 1
48.755 میلیون حجم فروش 936,041
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
68 214,582 8,060 8,060 26.757 میلیون 1314
1 1,000 7,980 8,070 206,788 25
0 - - 8,080 71,477 21
1 1,000 7,980 8,430 45,535 8
0 - - 8,440 75,088 11

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 70
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 308
سود نقدی 31
درصد توزیع 10.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.93 % رتبه 33
6 ماهه 180.45 % رتبه 29
9 ماهه 328.62 % رتبه 27
1 ساله 575.65 % رتبه 28
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
76.659 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 43.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 8,120 4.25 49.691 میلیون 8,089
1399/05/19 8,480 3.86 150.724 میلیون 24,044
1399/05/16 8,820 0.00 111.786 میلیون 19,655
1399/05/15 8,820 1.12 111.786 میلیون 19,655
1399/05/14 8,920 4.80 138.563 میلیون 20,263
1399/05/13 9,370 4.68 63.425 میلیون 9,880
1399/05/12 9,830 3.26 71.644 میلیون 13,213
1399/05/11 9,520 4.96 23.389 میلیون 4,703
1399/05/09 9,070 0.00 112.515 میلیون 18,104
1399/05/08 9,070 4.49 112.515 میلیون 18,104
1399/05/07 8,680 4.70 122.582 میلیون 17,548
1399/05/06 8,290 3.27 134.565 میلیون 23,913
1399/05/05 8,570 2.06 116.773 میلیون 21,305
1399/05/04 8,750 4.29 183.04 میلیون 25,179
1399/05/02 8,390 0.00 118.639 میلیون 16,352
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
ولپارس 170.00 3,610 905,303 6.9 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی