شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

زماهان | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش طیور

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,737 5.00
قیمت پایانی: 32,793 2.06

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.494 میلیون پایانی 32,793 662.00
بیشترین 49.064 میلیارد کمترین 30,525
حجم 1.495 میلیون دفعات 879
حد قیمت 30,525 - 33,737 ارزش 49.074 میلیارد
حجم مبنا 1.589 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
254 تعداد خریدار 1
1.452 میلیون حجم خرید 42,649
456 تعداد فروشنده 1
1.232 میلیون حجم فروش 262,377
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 1,965 33,725 33,736 146 1
1 271 33,722 33,737 34,845 2
1 440 33,720 33,988 2,000 1
0 - - 31,480 10,000 1
0 - - 31,490 4,200 1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 212
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 440
سود نقدی 175
درصد توزیع 39.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 62.4 % رتبه 499
6 ماهه 152.43 % رتبه 399
9 ماهه 164.79 % رتبه 343
1 ساله 274.46 % رتبه 278
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.852 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 32,131 2.73 2.559 میلیون 1,150
1399/03/4 33,032 0.00 2.359 میلیون 1,286
1399/03/3 33,032 4.96 2.359 میلیون 1,286
1399/03/1 31,470 0.00 3.63 میلیون 1,709
1399/02/31 31,470 4.34 3.63 میلیون 1,709
1399/02/30 30,160 2.63 934,462 486
1399/02/29 29,386 2.13 754,181 362
1399/02/28 28,774 3.46 1.451 میلیون 967
1399/02/27 27,811 1.40 1.276 میلیون 764
1399/02/25 28,206 0.00 2.319 میلیون 1,043
1399/02/24 28,206 3.69 2.319 میلیون 1,043
1399/02/23 27,202 4.30 2.251 میلیون 1,058
1399/02/22 28,424 4.13 2.623 میلیون 1,167
1399/02/21 29,648 3.52 2.034 میلیون 1,368
1399/02/20 30,730 4.64 2.057 میلیون 1,224
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,245 47,152 545,224 9.153 هزار میلیارد 1399/03/7
آبین 2,251 47,286 820,494 13.932 هزار میلیارد 1399/03/7
کورزی - - - 100 میلیارد 1399/02/17
آینده 978.00 20,539 1.956 میلیون 8.582 هزار میلیارد 1399/03/7
زشگزا 1,318 93,399 765,316 7.195 هزار میلیارد 1399/03/7
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 17.231 هزار میلیارد 1399/02/28
زپارس 3,483 66,178 126,861 22.463 هزار میلیارد 1399/03/7
زکشت 2,088 39,689 389,805 12.323 هزار میلیارد 1399/03/7
زبینا 1,355 48,040 1.358 میلیون 18.911 هزار میلیارد 1399/03/7
ملارد شیر - - - 299.998 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی