شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. ساختمانی نظام مهندسی ایران

ثنظام | سهام - پایه فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,041 3.00
قیمت پایانی: 36,128 2.76

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 687,323 پایانی 36,128 1,027.00
بیشترین 24.832 میلیارد کمترین 36,042
حجم 687,323 دفعات 679
حد قیمت 35,286 - 39,000 ارزش 24.832 میلیارد
حجم مبنا 558,021 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
333 تعداد خریدار -
687,323 حجم خرید -
272 تعداد فروشنده -
687,323 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 968 35,286 35,286 274,682 39
0 - - 35,300 862 1
0 - - 35,301 1,440 1
0 - - 36,500 358 1
0 - - 36,587 500 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 59
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی -8
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.1 % رتبه 297
6 ماهه 27.17 % رتبه 491
9 ماهه 57.71 % رتبه 477
1 ساله 315.84 % رتبه 461
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.769 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/11 37,155 0.14 1.934 میلیون 1,930
1399/03/10 37,105 3.53 1.247 میلیون 1,079
1399/03/8 35,841 0.00 1.542 میلیون 1,146
1399/03/7 35,841 3.00 1.542 میلیون 1,146
1399/03/6 34,798 3.00 1.484 میلیون 1,224
1399/03/4 33,785 0.00 1.159 میلیون 1,286
1399/03/3 33,785 2.11 1.159 میلیون 1,286
1399/03/1 33,087 0.00 1.598 میلیون 1,857
1399/02/31 33,087 2.44 1.598 میلیون 1,857
1399/02/30 33,914 1.88 1.843 میلیون 2,030
1399/02/29 34,565 1.40 1.822 میلیون 2,059
1399/02/28 34,088 1.63 1.87 میلیون 1,949
1399/02/27 34,653 2.38 644,411 719
1399/02/25 35,496 0.00 3.463 میلیون 2,494
1399/02/24 35,496 4.43 3.463 میلیون 2,494
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 5,705 119,805 526,266 23.961 هزار میلیارد 12:30
ثمسکن 373.00 7,850 41.961 میلیون 42.829 هزار میلیارد 12:29
ثشرق 239.00 7,774 9.091 میلیون 7.003 هزار میلیارد 12:29
ثاخت 184.00 7,350 54.691 میلیون 44.802 هزار میلیارد 12:29
ثاژن 9.00 2,260 588,226 2.524 هزار میلیارد 1398/12/28
وساخت 2,076 43,606 12.021 میلیون 47.323 هزار میلیارد 12:29
ثفارس 957.00 18,187 32.159 میلیون 33.259 هزار میلیارد 12:29
ثنوسا 390.00 9,831 43.435 میلیون 25.716 هزار میلیارد 12:29
ثاباد 1,007 21,165 823,844 4.914 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 735.00 13,982 6.107 میلیون 56.021 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی