شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک سینا

وسینا | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,823 4.99
قیمت پایانی: 9,823 4.99

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,823 پایانی 9,823 467.00
بیشترین 9,823 کمترین 9,820
حجم 42.717 میلیون دفعات 2,015
حد قیمت 8,889 - 9,823 ارزش 419.607 میلیارد
حجم مبنا 5.752 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
834 تعداد خریدار 4
24.617 میلیون حجم خرید 18.1 میلیون
388 تعداد فروشنده 5
3.294 میلیون حجم فروش 39.423 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
209 7.108 میلیون 9,823 9,823 1,732 4
1 510 9,822 10,033 6,000 1
4 4,150 9,800 10,999 1,000 1
1 2,000 9,750 11,088 5,890 1
2 3,000 9,730 11,089 90 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 172
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 122
سود نقدی 11
درصد توزیع 9.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 132.77 % رتبه 109
6 ماهه 296.57 % رتبه 132
9 ماهه 325.61 % رتبه 134
1 ساله 571.26 % رتبه 129
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
98.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.58

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 9,823 0.00 42.717 میلیون 2,015
1399/03/13 9,823 9.41 42.717 میلیون 2,015
1399/03/12 8,978 0.00 29.106 میلیون 3,876
1399/03/11 8,978 1.63 29.106 میلیون 3,876
1399/03/10 9,127 4.99 11.176 میلیون 1,420
1399/03/8 8,693 0.00 22.93 میلیون 3,351
1399/03/7 8,693 2.66 22.93 میلیون 3,351
1399/03/6 8,468 4.37 18.544 میلیون 2,198
1399/03/4 8,855 0.00 24.542 میلیون 4,004
1399/03/3 8,855 0.36 24.542 میلیون 4,004
1399/03/1 8,823 0.00 44.423 میلیون 6,497
1399/02/31 8,823 2.86 44.423 میلیون 6,497
1399/02/30 9,083 2.69 51.44 میلیون 7,672
1399/02/29 8,845 2.62 86.483 میلیون 9,593
1399/02/28 9,083 5.00 12.917 میلیون 1,313
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 922.00 19,376 201.597 میلیون 965.9 هزار میلیارد 1399/03/14
وپاسار 452.00 9,501 51.153 میلیون 477.036 هزار میلیارد 1399/03/14
وپست 807.00 16,947 5.016 میلیون 54.797 هزار میلیارد 1399/03/14
وبصادر 30.00 1,748 502.488 میلیون 307.571 هزار میلیارد 1399/03/14
وپارس 26.00 2,010 257.094 میلیون 317.527 هزار میلیارد 1399/03/14
ونوین 61.00 4,250 155.839 میلیون 129.279 هزار میلیارد 1399/03/14
وخاور 568.00 11,943 13.893 میلیون 119.06 هزار میلیارد 1399/03/13
وکار 312.00 16,810 18.983 میلیون 137.989 هزار میلیارد 1399/03/14
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 40.00 1,880 855.447 میلیون 425.907 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی