شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری ساختمانی نوین

وثنو | سهام - پایه فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( سایر واسطه های مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,113 3.00
قیمت پایانی: 18,672 0.01

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,113 پایانی 18,672 1.00
بیشترین 18,113 کمترین 18,113
حجم 970 دفعات 3
حد قیمت 19,948 - 21,180 ارزش 17.57 میلیون
حجم مبنا 1.069 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
970 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
970 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش- تعداد- دستور0
دستور0 تعداد- خرید- فروش18,140 تعداد2,774 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش18,370 تعداد10,047 دستور2

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 1,983
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 652
سود نقدی 80
درصد توزیع 12.27 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.13 % رتبه 421
6 ماهه 183.31 % رتبه 576
9 ماهه 341.24 % رتبه 560
1 ساله 449.74 % رتبه 558
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.203 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 18,672 درصد تغییر : 0.01 حجم : 970 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 18,673 درصد تغییر : 0.11 حجم : 22,940 دفعات : 22
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 18,693 درصد تغییر : 0.04 حجم : 15,038 دفعات : 18
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 18,701 درصد تغییر : 1.25 حجم : 433,703 دفعات : 76
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 18,938 درصد تغییر : 0.44 حجم : 152,379 دفعات : 89
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 19,021 درصد تغییر : 0.83 حجم : 172,321 دفعات : 103
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 19,180 درصد تغییر : 0.10 حجم : 36,951 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 19,200 درصد تغییر : 0.14 حجم : 46,819 دفعات : 33
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 19,226 درصد تغییر : 0.08 حجم : 27,453 دفعات : 31
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 19,241 درصد تغییر : 0.08 حجم : 16,799 دفعات : 11
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 19,257 درصد تغییر : 0.04 حجم : 15,141 دفعات : 15
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 19,265 درصد تغییر : 0.12 حجم : 43,283 دفعات : 36
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 19,289 درصد تغییر : 0.34 حجم : 115,168 دفعات : 36
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 19,354 درصد تغییر : 0.00 حجم : 142,525 دفعات : 46
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 19,354 درصد تغییر : 0.70 حجم : 142,525 دفعات : 46
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : وخاور آخرین : - 10,900 حجم : 19.189 میلیون ارزش بازار : 51.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 25,140 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 984.147 میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی