شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

مشخصات

شرکت

نام شرکت : سایپا سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : saipa@saipacorp.com وب سایت : http://www.saipacorp.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 44196550-5

تهران،کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج
دورنگار :

(021) 44194934-5

دفتر فروش
تلفن :

(021) 44906841-50

تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج جنب شرکت پارس
دورنگار :

(021) 44906841-50

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 22908750 - (021) 22262181 - 5

تهران ، خیابان شریعتی ،خیابان وحید دستگردی (ظفر) بین خیابان شمس تبریزی و نفت پلاک 162 طبقه اول
دورنگار :

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
سایپا خساپا4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو فرعی B1 IRO1SIPA0004 IRO1SIPA0001
سایپا خساپا سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو فرعی N1 IRO1SIPA0001 IRO1SIPA0001
سایپا خساپا2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو فرعی O1 IRO1SIPA0002 IRO1SIPA0001
سایپا خساپا3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو فرعی Y1 IRO1SIPA0003 IRO1SIPA0001

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/06/5
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران علی اکبر رضایی دکترای مدیریت فرهنگی 54284521
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا حمیدرضا رستگار کارشناسی ارشد 55920039
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علی شیخ زاده - 2830706749
سال 1398 | تاریخ : 1398/06/2
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا حمیدرضا رستگار کارشناسی ارشد 55920039
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علی شیخ زاده - 2830706749
سال 1398 | تاریخ : 1398/05/31
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا حمیدرضا رستگار کارشناسی ارشد 55920039
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علیرضا بادکوبه لیسانس 532926331
سال 1397 | تاریخ : 1397/11/15
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا محمدرضا سروش دکتری 569744441
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا علی مسیبی بهروز دکترا 320237508
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علیرضا بادکوبه لیسانس 532926331
سال 1397 | تاریخ : 1397/10/30
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا علی مسیبی بهروز دکترا 320237508
عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا سید جواد سلیمانی فوق لیسانس -
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علیرضا بادکوبه لیسانس 532926331
سال 1397 | تاریخ : 1397/07/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا سروش دکتری 569744441
رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا محمدرضا سروش دکتری 569744441
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا علی مسیبی بهروز دکترا 320237508
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علیرضا بادکوبه لیسانس 532926331
سال 1397 | تاریخ : 1397/07/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا سروش دکتری 569744441
رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا محمدرضا سروش دکتری 569744441
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علیرضا بادکوبه لیسانس 532926331
سال 1396 | تاریخ : 1396/09/8
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محسن قاسم جهرودی - -
رییس هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علیرضا بادکوبه لیسانس 532926331
نایب رییس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا اعلام نشده اعلام نشده - -
عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا محسن قاسم جهرودی - -
سال 1395 | تاریخ : 1395/11/26
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - مهدی جمالی دکترا 1189516561
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سیدمحمدعلی سیدابریشمی - -
نایب رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا مهدی جمالی دکترا 1189516561
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
عضو هیات مدیره توسعه سرمایه رادین علیرضا بادکوبه لیسانس 532926331
سال 1395 | تاریخ : 1395/01/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - مهدی جمالی دکترا 1189516561
رییس هیات مدیره تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سیدمحمدعلی سیدابریشمی - -
نایب رییس هیات مدیره پیشگامان بازرگانی ستاره تابان مهدی جمالی دکترا 1189516561
عضو هیات مدیره سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امیرحسین قناتی دکترا 532916794
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا عباس بادکوبه هزاوه فوق لیسانس 532926331
عضو هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد معصوم نجفیان کارشناسی ارشد 5049623839
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی