شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

اطلاعیه ها

از تاریخ:
تا تاریخ:

پیام های ناظر

توقف نمادهای معاملاتی (خساپا)،(وپارس)

26 اسفند 1398 - 12:25
به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های بانک پارسیان(وپارس)شرکت ایرانی تولید اتوموبیل(خساپا) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه آغاز معاملات فروش تعهدی درسهام شرکت ایرانی تولیداتومبیل(خساپا)

20 اسفند 1398 - 10:05
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند،امکان انجام معاملات فروش تعهدی بر روی سهام شرکت ایرانی تولیداتوموبیل(خساپا)از امروز سه شنبه مورخ 1398/12/20در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.در این رابطه سرمایه گذاران باید موارد زیر را مد نظر قرار دهند: 1-انجام معاملات فروش تعهدی تنها به صورت برخط امکان پذیر بوده و صرفا از طریق کارگزارانی که مجوز انجام فروش تعهدی را دارا باشند قابل انجام است. 2-سامانه تامین هر کارگزار مجزا از سایر کارگزاران بوده و سهامی که توسط یک مالک در سامانه تامین یک کارگزار ثبت شده،توسط مشتریان سایر کارگزاران قابل مشاهده و فروش نخواهد بود.همچنین توجه به نکات زیر ضروری می باشد: *مشخصات کلی فروش تعهدی بر روی سهام شرکت ایرانی تولیداتوموبیل(خساپا): -شرکت :ایرانی تولیداتوموبیل(خساپا) -سررسید:60روز کاری از زمان انجام معامله فروش تعهدی. *شرایط و محدودیت های معاملاتی: -نوع سفارش:فروش تعهدی(انجام و ابطال)-خرید وکالتی(وز-انجام و ابطال) *حداقل و حداکثر تعداد اوراق بهادار قابل فروش تعهدی در سطح نماد،کارگزار،متقاضی و مالک: -در سطح نماد:حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(000ر000ر432سهم)،حداکثر در یک روز معاملاتی(000ر000ر77سهم) -در سطح کارگزار:حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(بدون محدودیت)،حداکثر در یک روز معاملاتی(بدون محدودیت) -در سطح متقاضی(حقیقی/حقوقی):حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(000ر000ر108سهم)،حداکث ر در یک روز معاملاتی(بدون محدودیت) -در سطح مالک(حقیقی/حقوقی):حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(بدون محدودیت)،حداکثر در یک روز معاملاتی(بدون محدودیت) *شرایط توقف ارسال سفارش یا انجام معاملات فروش تعهدی در سطح نماد/بازار: -حداکثر کاهش قیمت سفارش فروش تعهدی نسبت به قیمت آخرین معامله نماد حداکثر5ر0 درصد -محدودیت های قیمتی سفارش خرید وکالتی ،مطابق با محدودیت های معاملات خرید عادی بر خط -ممنوعیت فروش تعهدی در صورت کاهش قیمت نماد(آخرین معامله امروز نسبت به پایانی دیوز)بیش ار 3 درصد،نسبت به عددشاخص کل(نسبت به آخرین مقدار روز قبل)بیش ار 2 درصد ،نسبت به عدد شاخص هم وزن (نسبت به آخرین مقدار روز قبل )بیش از 5ر1 درصد *ضرایب وجوه تضمین: -وجه تضمین اولیه(30 درصد)،وجه تضمین لازم(30 درصد)،حداقل وجه تضمین(85 درصد)-سقف وثیقه قابل دریافت از مشتری(در اختیار کارگزار) همچنین انجام معاملات فروش تعهدی برای اشخاص زیر ممنوع می باشد: 1-برای سهامداران عمده در نمادهایی که مالکیت ایشان بیش از 5 درصد از کل سهام شرکت مذکور می باشد.2-تمامی که اشخاصی که مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی به عنوان دارنده اطلاعات نهانی محسوب می شوند.(ایفای نقش مالک برای اشخاص مذکور بلامانع است). فعالان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معاملات فروش تعهدی نماد مذکوربه شماره اطلاعیه 72589ر181 مورخ 1398/12/17 منتشر شده در سایت tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

اطلاعیه آغاز معاملات فروش تعهدی درسهام شرکت ایرانی تولیداتوموبیل(خساپا)

20 اسفند 1398 - 10:00
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند،امکان انجام معاملات فروش تعهدی بر روی سهام شرکت ایرانی تولیداتوموبیل(خساپا)از امروز سه شنبه مورخ 1398/12/20در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.در این رابطه سرمایه گذاران باید موارد زیر را مد نظر قرار دهند: 1-انجام معاملات فروش تعهدی تنها به صورت برخط امکان پذیر بوده و صرفا از طریق کارگزارانی که مجوز انجام فروش تعهدی را دارا باشند قابل انجام است. 2-سامانه تامین هر کارگزار مجزا از سایر کارگزاران بوده و سهامی که توسط یک مالک در سامانه تامین یک کارگزار ثبت شده،توسط مشتریان سایر کارگزاران قابل مشاهده و فروش نخواهد بود.همچنین توجه به نکات زیر ضروری می باشد: *مشخصات کلی فروش تعهدی بر روی سهام شرکت ایرانی تولیداتوموبیل(خساپا): -شرکت :ایرانی تولیداتوموبیل(خساپا) -سررسید:60روز کاری از زمان انجام معامله فروش تعهدی. *شرایط و محدودیت های معاملاتی: -نوع سفارش:فروش تعهدی(انجام و ابطال)-خرید وکالتی(وز-انجام و ابطال) *حداقل و حداکثر تعداد اوراق بهادار قابل فروش تعهدی در سطح نماد،کارگزار،متقاضی و مالک: -در سطح نماد:حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(000ر000ر432سهم)،حداکثر در یک روز معاملاتی(000ر000ر77سهم) -در سطح کارگزار:حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(بدون محدودیت)،حداکثر در یک روز معاملاتی(بدون محدودیت) -در سطح متقاضی(حقیقی/حقوقی):حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(000ر000ر108سهم)،حداکث ر در یک روز معاملاتی(بدون محدودیت) -در سطح مالک(حقیقی/حقوقی):حداقل(1 سهم)،حداکثر در کل دوره(بدون محدودیت)،حداکثر در یک روز معاملاتی(بدون محدودیت) *شرایط توقف ارسال سفارش یا انجام معاملات فروش تعهدی در سطح نماد/بازار: -حداکثر کاهش قیمت سفارش فروش تعهدی نسبت به قیمت آخرین معامله نماد حداکثر5ر0 درصد -محدودیت های قیمتی سفارش خرید وکالتی ،مطابق با محدودیت های معاملات خرید عادی بر خط -ممنوعیت فروش تعهدی در صورت کاهش قیمت نماد(آخرین معامله امروز نسبت به پایانی دیوز)بیش ار 3 درصد،نسبت به عددشاخص کل(نسبت به آخرین مقدار روز قبل)بیش ار 2 درصد ،نسبت به عدد شاخص هم وزن (نسبت به آخرین مقدار روز قبل )بیش از 5ر1 درصد *ضرایب وجوه تضمین: -وجه تضمین اولیه(30 درصد)،وجه تضمین لازم(30 درصد)،حداقل وجه تضمین(85 درصد)-سقف وثیقه قابل دریافت از مشتری(در اختیار کارگزار) همچنین انجام معاملات فروش تعهدی برای اشخاص زیر ممنوع می باشد: 1-برای سهامداران عمده در نمادهایی که مالکیت ایشان بیش از 5 درصد از کل سهام شرکت مذکور می باشد.2-تمامی که اشخاصی که مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی به عنوان دارنده اطلاعات نهانی محسوب می شوند.(ایفای نقش مالک برای اشخاص مذکور بلامانع است). فعالان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معاملات فروش تعهدی نماد مذکوربه شماره اطلاعیه 72589ر181 مورخ 1398/12/17 منتشر شده در سایت tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

بازگشایی نمادهای معاملاتی(خساپا)،(لسرما)

13 بهمن 1398 - 09:15
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سایپا(خساپا) وصنایع سرما آفرین ایران(لسرما) باتوجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام آماده انجام معامله می باشند،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع<<قیمت کشف شده در حراج>> امکان پذیر است . مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (خساپا1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

8 بهمن 1398 - 08:05
به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سایپا (خساپا1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

وقفه معاملاتی نماد (خساپا1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

8 مهر 1398 - 10:30
به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت سایپا (خساپا1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی