شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
خودرو و ساخت قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,890 4.93
قیمت پایانی: 2,900 4.61

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,910 پایانی 2,900 140.00
بیشترین 2,970 کمترین 2,890
حجم 834.226 میلیون دفعات 34,856
حد قیمت 2,890 - 3,190 ارزش 2.416 هزار میلیارد
حجم مبنا 39.474 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
15,275 تعداد خریدار 18
790.254 میلیون حجم خرید 43.972 میلیون
13,230 تعداد فروشنده 7
821.011 میلیون حجم فروش 13.215 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور163 تعداد930,113 خرید2,890 فروش2,890 تعداد183.145 میلیون دستور3905
دستور1 تعداد2,000 خرید2,860 فروش2,900 تعداد7.948 میلیون دستور182
دستور5 تعداد9,174 خرید2,850 فروش2,910 تعداد1.457 میلیون دستور45
دستور209 تعداد6.222 میلیون خرید2,860 فروش2,920 تعداد581,933 دستور22
دستور1202 تعداد21.808 میلیون خرید2,850 فروش2,930 تعداد741,316 دستور30

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -4
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -129
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 52 % رتبه 13
6 ماهه 410.33 % رتبه 18
9 ماهه 547.4 % رتبه 13
1 ساله 712.03 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
119.371 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.64

P/B

% 24.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 4.61 حجم : 834.226 میلیون دفعات : 34,856
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 3,040 درصد تغییر : 1.33 حجم : 1.826 میلیارد دفعات : 91,015
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 4.90 حجم : 236.677 میلیون دفعات : 9,246
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 2,860 درصد تغییر : 3.05 حجم : 23.393 میلیون دفعات : 3,098
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 2,950 درصد تغییر : 4.84 حجم : 39.383 میلیون دفعات : 4,550
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 3,100 درصد تغییر : 2.21 حجم : 1.292 میلیارد دفعات : 50,503
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 3,170 درصد تغییر : 3.94 حجم : 1.652 میلیارد دفعات : 58,191
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 3,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.625 میلیون دفعات : 3,462
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 3,300 درصد تغییر : 3.51 حجم : 23.625 میلیون دفعات : 3,462
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 3,420 درصد تغییر : 5.00 حجم : 202.862 میلیون دفعات : 9,802
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 3,600 درصد تغییر : 1.91 حجم : 2.185 میلیارد دفعات : 86,373
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 3,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112.144 میلیون دفعات : 4,212
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 3,670 درصد تغییر : 4.86 حجم : 112.144 میلیون دفعات : 4,212
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 2.04 حجم : 1.006 میلیارد دفعات : 39,956
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 3,430 درصد تغییر : 4.99 حجم : 42.264 میلیون دفعات : 5,130
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خکاوه آخرین : 11.00 824 حجم : 64.83 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/04/31
نماد : خاور آخرین : 11.00 503 حجم : 24.793 میلیون ارزش بازار : 42.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/4
نماد : خفناور آخرین : 85.00 2,035 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 2.511 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : خکاشا آخرین : - 1,050 حجم : 10 ارزش بازار : 2.625 هزار میلیارد تاریخ : 1395/11/27
نماد : خدیزل آخرین : - 39,840 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 37.079 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : کرمان خودرو آخرین : - 1,000 حجم : 730.968 میلیون ارزش بازار : 5 هزار میلیارد تاریخ : 1396/08/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی