شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,880 4.20
قیمت پایانی: 2,847 3.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,843 پایانی 2,847 83.00
بیشترین 2,899 کمترین 2,770
حجم 270.648 میلیون دفعات 21,087
حد قیمت 2,626 - 2,902 ارزش 770.402 میلیارد
حجم مبنا 3.925 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
7,683 تعداد خریدار 10
267.866 میلیون حجم خرید 2.782 میلیون
3,380 تعداد فروشنده 16
234.375 میلیون حجم فروش 36.273 میلیون
18.504 میلیون تغییر مالکیت 18.504 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 322,732 2,881 2,881 102,000 2
3 112,940 2,880 2,885 29,267 4
4 25,740 2,879 2,886 20,000 1
5 27,242 2,805 - - 0
3 3,364 2,804 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -8,806
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -1,422
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.01 % رتبه 6
6 ماهه 44.83 % رتبه 5
9 ماهه 98.86 % رتبه 4
1 ساله 69.64 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
108.533 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/29 2,764 3.33 399.917 میلیون 21,661
1398/10/28 2,675 4.98 500.686 میلیون 18,518
1398/10/26 2,548 0.00 182.787 میلیون 5,992
1398/10/25 2,548 4.60 182.787 میلیون 5,992
1398/10/24 2,436 5.00 455.532 میلیون 14,865
1398/10/23 2,320 4.93 219.632 میلیون 6,791
1398/10/22 2,211 4.99 516.641 میلیون 14,696
1398/10/21 2,106 1.99 9.181 میلیون 319
1398/10/18 2,065 1.57 278.465 میلیون 10,299
1398/10/17 2,098 3.54 214.134 میلیون 9,975
1398/10/15 2,175 4.90 411.115 میلیون 15,410
1398/10/14 2,287 4.99 43.432 میلیون 1,563
1398/10/11 2,407 0.13 128.137 میلیون 8,402
1398/10/10 2,404 3.61 191.771 میلیون 12,883
1398/10/9 2,494 0.24 162.153 میلیون 10,785
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 27.00 2,300 71.389 میلیون 12.63 هزار میلیارد 12:30
خپویش 3,303 79,131 110,671 7.923 هزار میلیارد 12:29
ورنا 32.00 2,370 59.257 میلیون 18.817 هزار میلیارد 12:29
خمحور 43.00 13,184 433,134 5.486 هزار میلیارد 12:50
خاهن 23.00 6,190 13.468 میلیون 16.914 هزار میلیارد 12:29
خریخت 166.00 3,504 49.077 میلیون 5.465 هزار میلیارد 12:30
خلنت 760.00 51,903 233,382 4.513 هزار میلیارد 12:29
خمهر 187.00 3,935 198,846 7.071 هزار میلیارد 1398/10/26
خنصیر 682.00 14,325 2.828 میلیون 2.955 هزار میلیارد 12:28
خکمک 398.00 8,372 2.69 میلیون 2.685 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها